chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Budgethouderschap rapportering

  Lokaal bestuur
  Gemeentebestuur van Kruishoutem
  Complexiteit
  Trefwoorden
  Aankoopproces, Beleids- en beheerscyclus, Informatiebeheer, Organisatiebeheersing

  Het gemeentebestuur van Kruishoutem koos ervoor om, zoals het Gemeentedecreet toelaat, een budgethouder binnen de administratie aan te duiden. De secretaris is er als budgethouder verantwoordelijk voor de aankopen binnen het dagelijks bestuur. Concreet betekent dit dat de secretaris de aankopen en facturen ter betaling goedkeurt.

  Via een gedelegeerd budgethouderschap krijgt een budgethouder veel verantwoordelijkheid. Hierbij is het van belang dat deze hierover voldoende verantwoording aflegt en voldoet aan de vereiste rapporteringsverplichtingen. In de gemeente Kruishouten rapporteert de secretaris, als budgethouder, jaarlijks de hoofdlijnen aan het politieke niveau over de bestedingen binnen de beschikbare budgetten. Deze rapporten hoeven niet per definitie complex te zijn (zie Downloads - "Rapportering budgethouderschap").

  De aanpak van de gemeente Kruishoutem is een inspirerend voorbeeld op vlak van rapportering, maar kan nog worden verbeterd door de wijze van verantwoording en rapportering in het kader van het budgethouderschap mee op te nemen.

  Stappenplan voor implementatie
  • Formaliseren van de gemaakte afspraken met betrekking tot de bevoegdheden, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van alle betrokkenen bij het budgethouderschap;
  • Daarbij de frequentie en het vereiste detailniveau van een systematische rapportering bepalen;
  • Erover waken dat er minstens jaarlijks op een transparante manier gerapporteerd wordt.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Er is geen jaarlijkse (transparante) rapportering betreffende het gedelegeerd budgethouderschap waardoor er door de budgethouder geen verantwoording afgelegd wordt in het kader van de verkregen verantwoordelijkheden.

  Contactpersonen

  Secretaris gemeente
  Kris Nachtergaele
  Tel: 09 333 71 11
  E-mail: secretaris@kruishoutem.be