chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bundeling van ondersteuningsmaatregelen voor verenigingen in een ‘overzichtsreglement’

  Lokaal bestuur
  Gemeentebestuur van Bonheiden
  Complexiteit
  gemiddeld
  Trefwoorden
  Premies, subsidies en toelagen

  Na het wegvallen van een aantal sectorale subsidies (bv. sport, cultuur) zoeken veel lokale besturen naar manieren om hun verenigingen op een afgestemde en transparante wijze te ondersteunen. Dit is vooral zo in het domein ‘Vrije Tijd’. Het afstemmen van het ondersteuningsaanbod aan de veelheid van bestaande verenigingen (van feitelijke tot commerciële verenigingen) is daarbij een bijkomende uitdaging.

  De gemeente Bonheiden pakte dit aan door een ondersteuningsreglement voor verenigingen te ontwikkelen dat het mogelijk maakt om:

  • een erkenning te voorzien van vijf verschillende types van verenigingen met inbegrip van commerciële verenigingen. Via dit reglement wordt onder meer de logistieke ondersteuning voor de verenigingen geregeld;
  • de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen met jeugdwerking een basissubsidie te laten aanvragen. De achterliggende sub-processen (jeugd, sport en cultuur) verlopen synchroon en op vergelijkbare wijze.  Het subsidievoorstel wordt voor deze drie sectoren samen voor goedkeuring aan het college voorgelegd. Voor de financiering ervan wordt geput uit de budgetlijnen gekoppeld aan de ondertussen afgeschafte aparte reglementen voor sport, jeugd en cultuur;
  • te verwijzen naar de reeds bestaande mogelijkheden tot het aanvragen van (nominatieve) subsidies voor de organisatie van evenementen;
  • alle andere ondersteuningsmaatregelen op te sommen die de gemeente voorziet voor verenigingen door een verwijzing naar andere reglementen (bv. zwerfvuilacties).

  De ontwikkeling van dit ‘Ondersteuningsreglement voor verenigingen’ werd door de afdeling ‘Vrije Tijd’ projectmatig aangepakt en zal stapsgewijs worden uitgerold. Daarbij gaat ook aandacht naar vereenvoudiging. Zo onderzoekt het bestuur momenteel de mogelijkheid om de basisgegevens van alle verenigingen op te nemen in een online database. Met een dergelijk platform wordt het jaarlijks opvragen van dezelfde gegevens door verenigingen vermeden.

  De aanpak betreffende de ondersteuning van verenigingen is dus nog niet volledig uitgewerkt maar wordt wel omvattend en stapsgewijs uitgerold.

  Stappenplan voor implementatie
  • Formuleren van een project voor de integratie van de relevante reglementen
  • Betrekken van belangrijke belanghebbenden bij het voorbereidingstraject
  • Toelichting geven over het nieuwe reglement aan de verenigingen
  • Stapsgewijze uitrol verzekeren:
   • Erkenning van de verenigingen.
   • Gezamenlijke aanvraagprocedure uittesten op afdelingsniveau
   • Opzetten van een online database en communicatieplatform om de werklast van verenigingen en administratie te verlichten
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Breng de bestaande reglementering duidelijk in kaart.
  • Formuleer duidelijke beleidsprincipes.
  • Maak een communicatieplan op i.f.v. de uitrol.
  • Verzeker een goede balans tussen bewijslast en werklast.
  • Bouw een digitale ondersteuningstool voor de verdere opvolging.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Een ongelijke behandeling van potentiële begunstigden omdat de organisatie de (nominatieve) subsidiemogelijkheden onvoldoende helder bekend maakt;
  • Onvoldoende kwaliteitsvolle of te weinig aanvragen omdat de doelgroepen niet op de hoogte zijn van de subsidiemogelijkheden;
  • Een inefficiënte aanwending van subsidiemiddelen omdat sommige verenigingen worden uitgesloten of dubbel gefinancierd worden.

  Contactpersonen

  Marc Moens
  Vrijetijdscoördinator / directeur GC ‘t Blikveld
  0476 88 63 09

  GC 't Blikveld
  015 50 28 70 - 015 50 28 71