chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cashloos innen van standgelden van losse standhouders

  Lokaal bestuur
  Leuven en Willebroek
  Complexiteit
  gemiddeld
  Trefwoorden

  Heel wat lokale besturen innen de standgelden van losse marktkramers op markten en evenementen (bv. jaarmarkten of foodtruckfestivals) cash. Bij onvoldoende functiescheiding en controlemechanismen ontstaat het risico dat er onregelmatigheden ontstaan bij het innen en verwerken van de verschuldigde bedragen.

  Gemeente Willebroek int de standgelden van losse marktkramers op de wekelijkse markt sinds 2017 uitsluitend via elektronische betaling, namelijk via bankkaart. De marktleider staat in voor het toewijzen van de standplaatsen en het innen van de standgelden. De marktkramers ontvangen een betaalbewijs en een dubbel exemplaar wordt door de marktleider bijgehouden.

  Wekelijks stelt de marktleider een overzicht op van de aanwezige losse marktkramers met relevante informatie (naam, ondernemingsnummer, aantal ingenomen meters, nog aanwezig na bolling (1), product, plaats en te betalen bedrag). Deze overzichten worden zowel digitaal als fysiek bijgehouden op de dienst Lokale Economie. De betaalbewijzen worden vervolgens aan de hard copy exemplaren bevestigd.

  In Stad Leuven wordt uitsluitend gebruik gemaakt van elektronische betaling voor het innen van de standgelden bij losse marktkramers. Dit is duidelijk vastgelegd binnen het belastingreglement voor de Openbare Markten. Bij het innen van de standgelden zijn ook steeds twee marktleiders aanwezig, waardoor het vierogenprincipe tijdens de inning van de losse standgelden aanwezig is.

  (1) Bolling: loting van de vrije plaatsen onder marktkramers die geen vaste standplaats hebben op de markt via een abonnement (de losse marktkramers).

  Stappenplan voor implementatie
  1. Systeem van elektronische betaling of ander cashloos systeem implementeren.
  2. In overgangsperiode communiceren dat de inning van cashgelden op termijn verboden zal worden. Zo krijgen de marktkramers de kans om zich aan te passen aan het nieuwe systeem.
  3. Na de overgangsperiode de inning van standgelden via cashloos systeem dwingend maken, door geen risicokramers toe te laten die niet bereid zijn om cashloos te betalen.
  4. Haal de standgelden, indien de personeelsbezetting dit toelaat, op met twee medewerkers i.p.v. één medewerker.
  5. Hou per marktdag een overzicht bij van de aanwezige risicokramers met de nodige relevante informatie en koppel hieraan de betalingsbewijzen.
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Neem voldoende tijd om dit voor te bereiden en te implementeren.

  • Zet in op communicatie naar alle betrokkenen, zowel intern als extern.

  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • De standgelden worden op een inefficiënte wijze opgehaald;
  • Risico op fraude;
  • Standgelden worden niet effectief en correct opgevolgd.

  Contactpersonen

  An Vandoorne – medewerker dienst Economie en marktleider
  An.vandoorne@willebroek.be
  03/8669031

  Patricia Schoolmeesters – dienst Lokale Economie
  Patricia.schoolmeesters@leuven.be