chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden rond informatiebeveiliging

  Lokaal bestuur
  Wevelgem
  Complexiteit
  gemiddeld
  Trefwoorden
  Informatiebeveiliging, Organisatie, Personeel

  Gemeente Wevelgem bepaalde in haar ‘Kader Informatieveiligheidsbeleid’ een duidelijke aanpak voor informatiebeveiliging.

  Daarbij schreef de gemeente onder meer de voornaamste verantwoordelijkheden en rollen rond informatieveiligheid uit en wees ze die toe aan:

  • het college van burgemeester en schepenen;
  • de algemeen directeur;
  • de leden van het managementteam;
  • de informatieveiligheidsconsulent;
  • de IT-deskundige;
  • de overige medewerkers.

  Informatiebeveiliging is immers de taak van iedereen.

  Stappenplan voor implementatie
  • Bepalen hoe de organisatie haar informatiebeveiliging wenst aan te pakken.
  • Inventariseren van de in te vullen rollen en verantwoordelijkheden en dit in functie van de gewenste aanpak.
  • Concreet beschrijven van de taken voor die rollen en verantwoordelijkheden.
  • Toewijzen van de rollen en verantwoordelijkheden aan de meest geschikte personen of organen.
  • Formeel laten bekrachtingen van de nota met de rollen en verantwoordelijkheden.
  • Communiceren van de toegewezen rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen.
  • Periodiek evalueren
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Medewerkers weten niet wat van hen verwacht wordt en voelen zich niet betrokken.
  • Rollen en verantwoordelijkheden worden niet, onvolledig, laattijdig of dubbel opgenomen.

  Contactpersonen

  Lisa Yserbyt - stafmedewerker

  lisa.yserbyt@wevelgem.be - 056 43 34 00