chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een automatische subsidie voor verenigingen in moeilijkheden (alarmbelsubsidie)

  Lokaal bestuur
  Gemeentebestuur van Duffel
  Complexiteit
  gemiddeld
  Trefwoorden
  Premies, subsidies en toelagen

  Heel wat gemeentelijke subsidies zijn bedoeld ter ondersteuning van verenigingen geleid door vrijwilligers. Dit impliceert een spanningsveld tussen enerzijds laagdrempeligheid en klantgericht werken, en anderzijds een juridisch sluitende aanpak (bv. omgang met indieningstermijnen) met inbegrip van een verantwoording van de gedane uitgaven. Ook de omgang met laattijdig ingediende aanvragen is voor vele besturen een moeilijk gegeven. Ook hierop kan deze praktijk een antwoord bieden.

  De gemeente Duffel ontwikkelde een aanpak die rekening houdt met deze uitdagingen. Het bestuur houdt bij de subsidiëring van socio-culturele verenigingen rekening met het feit dat de bestuurskracht van verenigingen gedragen door vrijwilligers van jaar tot jaar kan verschillen. Daarom werd een alarmprocedure ingebouwd in het subsidiereglement. Deze treedt in werking wanneer een vereniging geen (tijdige) aanvraag voor werkingssubsidies indiende.

  Op basis van deze procedure blijft een vereniging ook zonder een aanvraag voor werkingssubsidies nog maximaal gedurende twee opeenvolgende jaren een degressief subsidiebedrag ontvangen. Deze aanpak geeft een vereniging ademruimte om haar werking terug op orde te brengen of, ingeval van stopzetting, een deel van de gemaakte kosten te recupereren. Bij stopzetting wordt eenmalig een laatste subsidie toegekend.

  In de praktijk diende weinig beroep te worden gedaan op deze procedure die daarom in 2017 werd bijgestuurd. Met ingang van 2018 geeft de alarmbelprocedure nog slechts recht op verderzetting van de basissubsidie gedurende één jaar.

  Disclaimer Audit Vlaanderen: Het is belangrijk om te vermijden dat subsidies toegekend worden aan verenigingen waar er, om diverse redenen, weinig perspectief is op een doorstart van een betekenisvolle werking. Het is daarom aangewezen dat de gemeente in alle omstandigheden voldoende kennis heeft of verzamelt om hiervan een correcte inschatting te kunnen maken. Zo wordt het risico beperkt dat middelen inefficiënt worden ingezet.

  Stappenplan voor implementatie
  • Bepaal de voorwaarden en wenselijkheid van een overbruggingssubsidie;
  • Toets het voorstel af bij de socio-culturele verenigingen en de cultuurraad, eventueel door hieromtrent een werkgroep op te zetten;
  • Laat een ontwerp vastleggen door het College;
  • Stel een officiële adviesvraag aan de cultuurraad;
  • Beoordeel het advies, pas het ontwerp desgevallend aan, en geef hieromtrent feedback aan de cultuurraad;
  • Laat een voorstel van aangepast reglement vastleggen door het College en vervolgens goedkeuren door de Raad;
  • Maak het reglement bekend en informeer de verenigingen over de aanpassing.
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Overleg met alle belanghebbenden;
  • Motiveer en onderbouw het voorstel.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • De subsidie bereikt de doelgroepen die het moeilijk hebben niet en realiseert als gevolg hiervan haar doelstellingen onvoldoende.

  Contactpersonen

  Lutgart De Beukeleer
  Coördinator cultuur en erfgoed
  015 30 72 52
  cultuur@duffel.be