chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een convenant na drie succesvolle projectsubsidies

  Lokaal bestuur
  Gemeentebestuur van Wetteren
  Complexiteit
  laag
  Trefwoorden
  Premies, subsidies en toelagen

  Lokale besturen subsidiëren soms verenigingen voor de organisatie van jaarlijks terugkerende evenementen. Indien dit via een reglement wordt geregeld, noodzaakt dit de jaarlijkse indiening en beoordeling van quasi hetzelfde dossier door de gemeente. Dit is zowel voor de betrokken vereniging als voor de dienst die het dossier behandelt, tijdrovend.  

  Het reglement voor de subsidie van "Evenementen, culturele en toeristische projecten" van de gemeente Wetteren, bepaalt dat als een project of evenement driemaal een positieve evaluatie heeft gekregen, de initiatiefnemer een aanvraag voor een convenant kan indienen. 

  Een convenant is een overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de organisatoren, waarbij een vaste jaarlijkse subsidie wordt afgesproken, voor een termijn van drie jaar, met specifieke voorwaarden eigen aan het project of evenement. Een jaarlijkse subsidieaanvraag is daardoor niet meer nodig. De initiatiefnemer moet wel nog steeds jaarlijks een financieel verslag indienen. Het inhoudelijke verslag dient op het einde van de looptijd te worden ingediend en bespreekt de afgelopen drie edities.

  Stappenplan voor implementatie
  • De inhoud van het reglement laten bepalen op basis van overleg en samenwerking tussen de leden van de raad voor toerisme en cultuur en de ambtenarij. 
  • Een adviescommissie samenstellen (leden, voorzitter en ondervoorzitter) door middel van een stemming over de verschillende vrijetijdsraden heen. Naast leden kiest men ook een voorzitter en een ondervoorzitter.
  • Het reglement laten goedkeuren door de gemeenteraad.
  • Het reglement kenbaar maken via verschillende communicatiekanalen.  
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Begin tijdig aan het opmaken van het reglement. 
  • Bepaal zeer zorgvuldig de voorwaarden en de bedragen die verbonden zijn aan de subsidies. 
  • Bepaal de criteria waaraan evenementen moeten voldoen om een welbepaald bedrag te ontvangen, rekening houdend met de verscheidenheid van de initiatieven.
  • Toets tussentijds de opgedane ervaring af met gemeentes en steden die volgens hetzelfde principe werken.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Organisaties en verenigingen haken af, omdat ze jaarlijks tijd moeten maken voor het vervolledigen en mondeling verdedigingen van een reeds gekend dossier (grote administratieve last).
  • De behandeling van subsidieaanvragen verloopt inefficiënt.
  • De subsidies stimuleren onvoldoende het opzetten van kwalitatieve projecten op middellange termijn.

  Contactpersonen

  Tijl De Bock 
  Diensthoofd Toerisme en Cultuur
  09 366 31 04
  tijl.debock@wetteren.be