chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een degelijk kader voor organisatiebeheersing

  Lokaal bestuur
  Duffel
  Complexiteit
  laag
  Trefwoorden
  Organisatiebeheersing

  De gemeente Duffel hanteert sinds 2017 een degelijk en helder kader voor organisatiebeheersing, met onder meer aandacht voor: de keuze van een model, de periodiciteit van een zelfevaluatie, en rapportering aan het management en het politieke niveau.

  Het kader omvat een cyclisch stappenplan dat elke drie jaar zal worden herhaald en waarvan de timing is gekoppeld aan de opmaak van het meerjarenplan. De stappen verwijzen tevens naar een thematische maturiteitsinschatting en de wijze waarop de vastgestelde risico’s worden gescoord.

  Dit uitgewerkte kader biedt de organisatie adequate ondersteuning in het duurzaam aanpakken van organisatiebeheersing.

  Stappenplan voor implementatie
  • Onderzoek doen naar verschillende kaders over organisatiebeheersing en een bevraging van de ervaringen bij andere lokale besturen.
  • Uitwerken van een ontwerptekst ‘kader organisatiebeheersing’, met o.a. de keuze van het instrument (bv. Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen van Audit Vlaanderen, VVSG-model), de verantwoordelijkheden en rollen, de aanpak van de zelfevaluatie, de duurtijd van de cyclus, de rapportering, enz.
  • Bespreken van de ontwerptekst met het managementteam.
  • Het college betrekken bij de verschillende voorbereidende stappen.
  • De tekst ter goedkeuring voorleggen aan de raad.
  • Opzetten van een organisatiebrede communicatie via de interne nieuwsbrief en het relevante interne overlegorgaan, om zowel inzicht als draagvlak te creëren bij alle medewerkers
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Bij het uitschrijven van de aanpak wordt best optimaal afgestemd op de doorloop van een legislatuur. Met een cyclus van drie jaar is er voldoende tijd om binnen één legislatuur tweemaal een degelijk verbetertraject te doorlopen.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • De organisatie heeft onvoldoende zicht op de risico’s die het bereiken van haar doelstellingen kunnen belemmeren.
  • De aanpak van organisatiebeheersing is fragmentarisch, niet transparant en bouwt niet verder op eerdere ervaringen en is wisselend inzake de gehanteerde methodieken, en periodiciteit.

  Contactpersonen

  Sophie van Eupen
  expert beleids- en managementondersteuning
  sophie.vaneupen@duffel.be
  015 30 72 32