chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een standaardformulier voor een vlotte intake van cliënten

  Lokaal bestuur
  De Haan
  Complexiteit
  laag
  Trefwoorden

  OCMW De Haan werkt met een standaard intakeformulier. Dit heeft als doel om het eerste contact tussen het OCMW en de cliënt, ongeacht bij welke maatschappelijk werker deze terecht komt, op een meer uniforme manier te laten verlopen.

  De maatschappelijk werker/intaker vraagt op basis van dit intakeformulier informatie op aan de cliënt en noteert dit in het formulier. Dit betreft een aantal standaard categorieën zoals identificatiegegevens, gezinssamenstelling, opleiding, mutualiteit, huisarts, apotheek, financiële gegevens, hulpverleden, enz.

  Naast deze informatie moet de maatschappelijk werker de concrete hulpvraag vermelden. Aan de hand van dit formulier kan de cliënt ook toestemming geven om gegevens op te vragen bij andere actoren zoals de FOD* Financiën, banken, werkgevers, enz. Zowel de cliënt als de maatschappelijk werker ondertekenen het formulier.

  Het intakeformulier is beschikbaar in het softwarepakket van de sociale dienst. Hierdoor gebeurt de registratie van alle informatie direct in het systeem en kan de maatschappelijk werker/de intaker het ingevulde intakeformulier uitprinten ter ondertekening.

  * Federale overheidsdienst

  Stappenplan voor implementatie
  • Bepaal de informatie die nodig is voor een vlotte intake van cliënten en verwerk deze in een formulier.
  • Gebruik dit formulier consequent om zowel het gesprek als de informatie die relevant is om te registreren, te registreren en te structureren.
  • Evalueer het formulier en stuur indien nodig bij.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Een correcte en voldoende uitgebreide registratie van hulpvragen ontbreken. Hierdoor ontbreekt relevante informatie tijdens het verdere hulpverleningstraject.
  • Cliënten krijgen een ongelijke en/of ongelijkwaardige behandeling omwille van het ontbreken van instrumenten om een kwalitatief en zorgvuldig sociaal onderzoek te kunnen voeren.
  Downloads: 
  Intakeformulier.pdf

  Contactpersonen

  Anne Buekenhoudt - Afdelingshoofd Welzijn
  05/043.51.44 of 0470/90.36.01
  anne.buekenhoudt@dehaan.be