chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een transparante financiële rapportering

  Lokaal bestuur
  Complexiteit
  gemiddeld
  Trefwoorden
  Belastingen en retributies, Beleids- en beheerscyclus

  Het decreet lokaal bestuur (artikel 177) vereist dat de financieel directeur aan de raden, het college en het vast bureau rapporteert over de vervulling van de opdrachten alsook de financiële risico’s, de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten. In de praktijk gebeurt dit soms onvoldoende grondig.

  Het management en de raden van lokale besturen hebben baat bij degelijke financiële rapporten om zicht te krijgen op de financiën van een organisatie. Een helder beeld van de financiële situatie van het huidige en voorgaande jaar helpt om deze te evalueren en zo nodig bij te sturen.

  In de jaarrekening van gemeente en OCMW Sint-Martens-Latem zijn financiële aspecten zoals de thesaurie, de liquiditeit, debiteuren, het visum en de vermogenstoestand uitgebreid beschreven. De resultaten worden ook geduid waardoor de lezer meer zicht krijgt op de actuele financiële toestand van het lokaal bestuur. Daarnaast kan ook de evolutie van een aantal kerncijfers worden gevolgd. Zie bijlagen.

  De rapportage over de vermogenstoestand bevat een financiële analyse van het bestuur met als doel de financiële toestand in het (nabije) verleden zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen. Daaruit kunnen vooruitzichten voor de toekomstige financiële situatie afgeleid worden.

  Stappenplan voor implementatie
  • Definiëren van mogelijke ratio’s met hun betekenis die meerwaarde voor een lokaal bestuur kunnen hebben, aanvullend op de voorwaarden van het financieel evenwicht;
  • Peilen naar informatiebehoefte bij raadsleden o.b.v. voorstel;
  • Berekenen van de ratio’s op basis van de cijfers uit de jaarrekeningen;
  • Zoeken naar verklaringen in de individuele rekeningen voor de evolutie van de ratio en de toetsing aan de vooropgestelde norm;
  • Evaluatie van de ratio’s op einde legislatuur om eventueel bij te sturen, inspelend op nieuwe informatiebehoeftes.
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Duidelijke definitie vastleggen van de berekening van elke ratio zodat een zelfde berekening over de jaren heen gegarandeerd is;
  • de grootste meerwaarde zit in de berekening van de ratio’s voor het lokaal bestuur (gemeente en OCMW samen);
  • liquiditeitsprognose wordt gebaseerd op de liquiditeitenstromen van de voorgaande jaren, in combinatie met informatie van de bovenlokale overheid (gemeentefonds, Autonoom Provincie Bedrijf, opcentiemen op de onroerende voorheffing).
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Beleidsbeslissingen worden voorbereid zonder goed zicht op de financiële situatie, nu of in de toekomst.
  • De organisatie beschikt niet over de informatie om de realisatie van haar doelstellingen en haar dienstverlening op te volgen.
  • De organisatie kan haar doelstellingen onvoldoende realiseren omdat het financieel beheer enkel op ramingen zijn gebaseerd en niet op de werkelijke toestand.

  Contactpersonen

  Wim De Bruyne
  Financieel directeur
  09 /282 17 20
  financieeldirecteur@sint-martens-latem.be