chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een 'Werkgroep subsidies' waakt over de uniformiteit van subsidiereglementen

  Lokaal bestuur
  Gemeentebestuur van Beersel
  Complexiteit
  laag
  Trefwoorden
  Organisatie, Premies, subsidies en toelagen

  In veel gemeentebesturen wordt de aanpak van subsidies vooral bepaald door de inzichten van de betrokken diensten. De verschillen binnen eenzelfde organisatie kunnen dan ook groot zijn (bv. structuur en inhoud van reglementen, wijze van indiening). 

  De gemeente Beersel heeft een interne ‘Werkgroep Subsidies’ bestaande uit medewerkers, schepenen en leden van de adviesraden. Bij de totstandkoming of herziening van reglementen wordt dit door de werkgroep besproken. Pas nadien worden de nieuwe of vernieuwde reglementen aan het politieke niveau ter goedkeuring voorgelegd.

  De werkgroep heeft een adviesfunctie en waakt onder meer over de afstemming tussen reglementen. Zo gaat de werkgroep bijvoorbeeld na of bepaalde verenigingen niet dubbel gesubsidieerd zouden kunnen worden naar aanleiding van de introductie van een nieuw reglement.

  Door het bestaan van de werkgroep kan het inwinnen van advies m.b.t. subsidies gestructureerd verlopen. De werkgroep bewaakt tevens de uniformiteit van de reglementen. Bepaalde standaardclausules, bv. een verwijzing naar de wetgeving rond subsidies, zijn daardoor in ieder reglement opgenomen.

  De voorzitter roept de werkgroep enkel samen wanneer dit nodig blijkt.

  Disclaimer: Een verdere optimalisatie van deze goede praktijk is mogelijk door:

  • standaardsjablonen voor subsidiereglementen te ontwikkelen;
  • nieuwe subsidiereglementen juridisch te laten screenen.
  Stappenplan voor implementatie
  • Ga binnen de organisatie na wie er betrokken is bij de totstandkoming of aanpassing van subsidiereglementen.
  • Stel een werkgroep samen (met vaste leden en optionele leden).
  • Roep de werkgroep enkel samen wanneer nodig.
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Elk nieuw reglement of een aanpassing aan een bestaand reglement wordt aan de werkgroep voorgelegd.
  • Hanteer en documenteer een aantal heldere principes bij de bespreking van (de aanpassing van) reglementen.
  • Bepaal duidelijk het mandaat van de werkgroep (bv. al dan niet ook een inhoudelijke toets).
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Nieuwe subsidiereglementen zijn juridisch niet in orde.
  • De subsidiereglementen binnen de gemeente zijn niet op mekaar afgestemd.
  • Goede werkwijzen binnen bepaalde diensten worden niet organisatiebreed toegepast.
  • De gemeente besteedt haar financiële middelen onvoldoende efficiënt en effectief.

  Contactpersonen

  Joke Vandenbussche
  Cultuurbeleidscoördinator
  joke.vandenbussche@beersel.be
  02 359 16 16