chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Evaluatie van leveranciers

  Lokaal bestuur
  OCMW-bestuur van Waregem
  Complexiteit
  laag
  Trefwoorden
  Aankoopproces, Opvolgen

  De aankoopverantwoordelijke, de budgethouders en bepaalde diensthoofden binnen het OCMW-bestuur van Waregem beoordelen jaarlijks de leveranciers. Deze beoordeling gebeurt op basis van een beoordelingstabel (zie Downloads - "Beoordelingstabel") met vooraf bepaalde criteria (bijvoorbeeld communicatie, correctheid van de facturen en dienstverlening), die volgens uitgewerkte richtlijnen wordt ingevuld (zie Downloads - "Richtlijnen procedure voor leveranciersbeoordeling"). Het OCMW deelt de leveranciers hierbij op in twee groepen naargelang de leverancier met het bestuur een jaaromzet van meer of minder dan 7.500 euro realiseert. De beoordeling resulteert in een eindscore. Indien deze lager is dan 60% wordt de leverancier hiervan op de hoogte gebracht. Voor belangrijke leveranciers kan dit gebeuren in de vorm van een overleg (zie Downloads - "Uitnodigingsbrief evaluatiegesprek leverancier").

  Bij de uitnodiging van leveranciers voor het indienen van voorstellen betreffende toekomstige aankopen, kan het OCMW rekening houden met de resultaten van deze beoordeling en dit steeds met respect voor de wettelijke bepalingen hieromtrent.

  Stappenplan voor implementatie
  • Intern overleg plegen om de manier waarop de leveranciers worden opgevolgd te bespreken en hieromtrent noden en verantwoordelijkheden te bepalen;
  • Een objectief kader opmaken om tot een beoordeling te komen, met een focus op het beheersen en verbeteren van extern geleverde processen, producten of diensten;
  • Periodiek de leveranciers beoordelen aan de hand van het opgemaakte kader;
  • Opvolgacties bepalen in functie van de behaalde resultaten uit de beoordeling (bijvoorbeeld een brief aan de leverancier of een gesprek tot uitsluiting). 
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Realistische scores bepalen en deze op elkaar afstemmen met het oog op een gelijkwaardige beoordeling;
  • Een focus leggen op de verbetering van externe leveringen die wordt opgevolgd;
  • De beoordeling van de leveranciers op een transparante wijze verankeren in het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie;
  • De betrokken medewerkers en niet enkel bijvoorbeeld het management de scores laten invullen.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • De organisatie loopt schade op (imagoschade, financiële schade of verlies van personeelstijd) doordat het bestuur, in afwezigheid van objectieve evaluatieresultaten, blijft aankopen bij slecht presterende leveranciers. 

  Contactpersonen

  Secretaris OCWM
  Bruno De Backer
  Tel: 056 62 98 40
  Gsm: 0496 16 49 62
  E-mail: bruno.debacker@ocmw.waregem.be