chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inventaris en analyse van bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

  Lokaal bestuur
  Aalter
  Complexiteit
  gemiddeld
  Trefwoorden
  Inventaris, Samenwerkingsverbanden

  Een van de mogelijke positieve doelstellingen van een fusie kan een meer strategische positionering van het lokaal bestuur in een ruimer streekgebeuren zijn.  

  Het lokaal bestuur Aalter heeft tijdens de fusie een werkgroep ‘intergemeentelijke samenwerking’ samengesteld die belast was met de inventarisatie en evaluatie van de verschillende samenwerkingsverbanden. Hierbij werd de impact van de gewijzigde schaalgrootte van het fusiebestuur op de samenwerkingsverbanden onderzocht.. Op basis van de analyses van de werkgroep werden opties voorgelegd aan het politieke niveau van beide lokale besturen, opdat zij een onderbouwde beslissing konden nemen. Daarnaast wordt periodiek over wijzigingen in deze samenwerkingsverbanden gerapporteerd aan de raden. 

  Stappenplan voor implementatie
  • Stel een werkgroep samen van medewerkers die relevant betrokken zijn bij intergemeentelijke samenwerking; 
  • Maak een inventaris op van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de betrokken lokale besturen. Geef daarbij aan in welke gevallen beide besturen afzonderlijk dan wel reeds gezamenlijk vertegenwoordigd zijn.; 
  • Maak in het overzicht onderscheid tussen samenwerkingsverbanden waarbij: 
   • de duurtijd binnenkort afloopt; 
   • de fusie direct impact heeft; 
   • de verankering in het Decreet Lokaal Bestuur zit; 
  • Breng voor ieder samenwerkingsverband volgende gegevens in kaart: 
   • Context en beschrijving (naam, statuut, korte beschrijving, duurtijd, impact fusie) 
   • Financiële impact; 
   • SWOT-analyse; 
   • Advies van de dienst Voorstel beleid (verlengen of stopzetten) 
  • Formuleer de mogelijke beleidsopties vanuit de werkgroep naar het beleid; 
  • Maak een beleidskeuze betreffende het verzetten of stopzetten van de deelname aan het samenwerkingsverband. 
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Maak een onderscheid tussen prioritair te evalueren samenwerkingsverbanden bv. omdat de duurtijd afloopt, overige en bijzondere dossiers; 
  • Maak een onderscheid tussen; 
   • verenigingen waarin het bestuur deelneemt en een vertegenwoordiger heeft;  
   • overeenkomsten voor onbepaalde duur;  
   • overeenkomsten voor een bepaalde duur of project;  
  • Gebruik dergelijk overzicht ook bij de voorbereiding van het meerjarenplan bij een nieuwe legislatuur. 
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Het bestuur heeft geen duidelijk beeld van de verschillende samenwerkingsverbanden waardoor;  
   • bepaalde samenwerkingsverbanden en rechtspersonen onnodig behouden blijven en bijkomende kosten met zich meebrengen; 
   • samenwerkingsverbanden naast mekaar werken of coördinatie tussen de activiteiten ontbreekt. 

  Contactpersonen

  Lokaal bestuur Aalter 
  Cel Communicatie, coördinatie en IT 
  coördinatie@aalter.be