chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inventarisatie van de wegenis met een geografisch informatiesysteem (GIS)

  Lokaal bestuur
  Ternat
  Complexiteit
  Trefwoorden
  Beleids- en beheerscyclus, Informatiebeheer, Opvolgen

  Het gemeentebestuur van Ternat ontwikkelt instrumenten om op de lange termijn onderbouwde beslissingen te kunnen nemen betreffende wegeniswerken.

  Zo maakte de organisatie een inventarisatie van de wegenis aan de hand van de beschrijvingen (bijvoorbeeld matige schade of asfalt scheurt aan zijkant) opgenomen in de handleiding van een onderzoekscentrum op het vlak van wegenbouw. Deze inventarisatie vond plaats op basis van een fysieke inspectie en inkleuring op een kaart.

  In een volgende fase werd deze informatie gedigitaliseerd en in een geografisch informatiesysteem (GIS) opgenomen. Dit systeem maakt de toestand van de wegen in de gemeente op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk en kan worden benut voor de onderbouwing van beleidskeuzes betreffende wegeniswerken. Ook de aard van de investering (van oppervlakkig herstel tot meer structurele ingrepen) en de daaraan gekoppelde verwachte levensduur van de wegenis kan in dit systeem worden bijgehouden. Deze werkwijze maakt het dus mogelijk om op de lange termijn te werken.

  Opmerking van Audit Vlaanderen:
  Deze goede praktijk is vergelijkbaar met de goede praktijk van de gemeente Kortenaken – thema: facilitymanagement, soort audit: thema-audit aankoop en opvolging van werken. Bij de gemeente Ternat is er echter ondersteuning door een GIS-applicatie.

  Stappenplan voor implementatie
  • Een beleidskeuze maken betreffende het gebruik van GIS (software, expertise enz.) en de prioritaire toepassingen ervan;
  • Een stappenplan ontwikkelen voor de implementatie van het GIS en de rollen en verantwoordelijkheden bepalen betreffende de wegenis;
  • De bestaande staat van de straten actualiseren door een stapsgewijze visuele inspectie op basis van een uniform toepasbare classificatie en vorming van de betrokken medewerkers daaromtrent;
  • Deze informatie in het GIS invoeren en het correcte en regelmatige gebruik van deze informatie verzekeren (bijvoorbeeld door periodieke actualisatie en consultatie bij de voorbereiding van het jaarbudget of meerjarenplan).
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Dit project inpassen in een bredere strategie om GIS-toepassingen te hanteren binnen de dagelijkse werking van de organisatie;
  • Bij de uitrol van de GIS-toepassing zoveel mogelijk gebruik maken van reeds beschikbare geografische informatie en afstemmen met de initiatieven van de Geografische Data-Infrastructuur (GDI) Vlaanderen;
  • Waar mogelijk gegevens in het GIS opnemen die betrekking hebben op andere meerjarenplannen met eventuele invloed op de wegenis (bijvoorbeeld het rioolplan).
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Het bestuur heeft geen duidelijk en geobjectiveerd beeld van de staat van de wegenis waardoor beleidsbeslissingen moeilijk kunnen worden onderbouwd;
  • Door verkeerde of onnodige investeringsbeslissingen worden de beschikbare middelen niet optimaal aangewend.

  Contactpersonen

  Secretaris gemeente
  Koen Vanholder
  Adres: Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
  Tel: 02 451 45 21
  Gsm: 0478 28 39 01
  E-mail: koen.vanholder@ternat.be