chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inventarisatie van IT-materiaal

  Lokaal bestuur
  Niel
  Complexiteit
  laag
  Trefwoorden
  Informatiebeveiliging

  Lokale besturen hebben een grote hoeveelheid IT-materiaal. Op dat materiaal is vaak gevoelige informatie opgeslagen. De organisatie moet deze informatie passend beschermen. Dat is pas mogelijk als een bestuur een duidelijk zicht heeft op al zijn IT-materiaal.

  De gemeente Niel houdt een overzichtelijke inventaris van het aanwezige en aan medewerkers toegewezen IT-materiaal bij. Deze inventaris omvat o.a. informatie over gsm’s, computers, laptops, switches, firewalls, fysieke en virtuele servers. Per item wordt nuttige informatie bijgehouden, zoals het doel van bepaalde apparatuur of de leverancier.

  Dit overzicht biedt verschillende voordelen. Het laat toe dat de IT-dienst:

  • zicht heeft op wanneer updates of vervanging wenselijk zijn;
  • weet wie welk materiaal bezit en kan nagaan of het gerecupereerd is bij uitdiensttreding of dienstwijziging;
  • kan opvolgen welk IT-materiaal mogelijk gevoelige informatie bevat en eventueel extra bescherming kan gebruiken;
  • dubbele aankopen vermijdt.
  Stappenplan voor implementatie
  • Bepaal welke soorten IT-materiaal de organisatie bezit en welke informatie relevant is om bij te houden;
  • Lijst het aanwezige IT-materiaal op in een inventaris en noteer de relevante informatie;
  • Actualiseer de inventaris als het IT-materiaal aangepast of vervangen wordt;
  • Pas de informatie aan bij een uitdiensttreding;
  • Wijs de verantwoordelijkheden voor het actueel houden toe. Leg vast wie de inventaris aanvult en wie wijzigingen (bv. aan de personeelsbezetting) meldt;
  • Ga periodiek na te gaan of de inventaris up-to-date is.
  Tips voor opzet in een organisatie

  Breng de medewerkers ervan op de hoogte dat de organisatie een inventaris van het IT-materiaal bijhoudt.

  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • De organisatie heeft geen zicht op het aanwezige IT-materiaal en de eventuele toewijzing ervan aan haar personeelsleden;
  • De vervanging van IT-materiaal gebeurt niet tijdig;
  • Er wordt onnodig nieuw materiaal aangekocht.

  Contactpersonen

  Wesley Stroobants - ICT-beheerder

  wesley.stroobants@niel.be - 03 451 11 62