chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kader thesauriebewijzenprogramma

  Lokaal bestuur
  Dendermonde
  Complexiteit
  laag
  Trefwoorden
  Geldmiddelen

  Lokaal bestuur Dendermonde besliste recent om naast de financieringsmethodes van klassieke leningen en eigen middelen een thesauriebewijzenprogramma (*) voor onbepaalde duur op te starten om investeringen te kunnen financieren. Dit programma bevat verschillende mogelijke vormen van thesauriebewijzen (bv. korte of lange termijn), waarop de organisatie beroep kan doen als dit een meerwaarde oplevert teneinde steeds flexibel de beste financieringswijze te kunnen kiezen, afhankelijk van de markt. Ze werkte hiervoor op voorhand een overeenkomst uit met een bank, waarin een aantal details en afspraken zijn opgenomen. Ook het maximumbedrag ligt vast, gebaseerd op de toekomstige financieringsbehoeften. Van dit programma is tot hiertoe nog geen gebruik gemaakt omdat de organisatie eerst eigen middelen wenst te gebruiken.

  Dit programma is afgestemd met en goedgekeurd door het politieke niveau. Er is bovendien formeel vastgelegd dat elke beslissing hierrond zal worden voorgelegd aan het bevoegde politieke orgaan, waarbij er steeds gekeken zal worden naar de financiering volgens noodzaak, risicospreiding, mix van financieringsmethodes,...

  Op die manier kan het bestuur steeds flexibel, snel en efficiënt ingrijpen wanneer er een financieringsbehoefte is en te reageren op marktomstandigheden. Merk op dat Dendermonde dit niet te pas en te onpas gebruikt maar pas als instrument binnen een goede planning en opvolging.

  (*) De lokale besturen financieren zich niet langer alleen nog met klassieke bankleningen met periodieke kapitaalsaflossingen. Ze maken meer en meer gebruik van alternatieve financiering en kiezen in bepaalde situaties voor een financiering op korte termijn via de uitgifte van kortlopend schuldpapier op de kapitaalmarkt. (bron: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbc-strategisch-en-financieel-beleid/boekhouding/boekhoudkundige-verwerking/verwerking-van-thesauriebewijzen-op-kortetermijn)

   

  Stappenplan voor implementatie
  • Analyseer de middellange en lange termijn financieringsbehoeften van de organisatie;
  • Leg op voorhand de gewenste, mogelijke financieringsmethodes vast (bv. klassieke leningen, eigen middelen, thesauriebewijzen, …). Denk na over modaliteiten, limieten, risico’s, opportuniteiten,… en leg dit vast in een kader dat wordt afgestemd met het politieke niveau;
  • Indien gekozen wordt voor een thesauriebewijzenprogramma: voer op voorhand reeds een marktverkenning en leg nadien een overeenkomst vast met een bank met reeds een aantal afspraken in. Vergeet daarnaast niet om een goede planning en opvolging van liquiditeiten en geldstromen te blijven onderhouden.
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Zorg voor voldoende afstemming van dit kader met het politieke niveau.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Onverwachte financiële tekorten;
  • Onnodige kosten;
  • Inefficiënt en niet-flexibel beheer van geldmiddelen;
  • Gedragen en consistente beslissingen;
  • Onduidelijke financiële doelstellingen.

  Contactpersonen

  Edwin Deplanter - financieel directeur
  052 25 10 47