chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Lijst van kwetsbare functies om prioritering van grootste integriteitsrisico’s te verifiëren

  Lokaal bestuur
  Haacht
  Complexiteit
  laag
  Trefwoorden
  Organisatiebeheersing, Zelfevaluatie

  Het lokaal bestuur Haacht stelt periodiek haar werking in vraag, als onderdeel van het gestructureerd werken aan organisatiebeheersing. Tijdens de laatste zelfevaluatie maakte de organisatie gebruik van haar overzicht van kwetsbare functies om de prioritering van haar grootste integriteitsrisico’s te verifiëren. Bij deze oefening werden alle functies volgens kwetsbaarheid ingeschaald a.d.h.v. volgende parameters:

  • contacten met derden;
  • belangenvermenging;
  • contact met geld;
  • contact met belangrijke informatie;
  • gebruik van middelen;
  • monopoliepositie.

  Per parameter werd telkens een inschatting gemaakt naar risico volgens een drie punten schaal: laag, middelhoog en hoog. Op deze manier kan de organisatie de gepaste beheersmaatregelen naargelang de functie uitwerken (bv. het organiseren van dilemmatrainingen).

  De kwetsbare functies in kaart brengen, kan bijdragen aan het beheersen van integriteitsrisico’s in de organisatiecultuur. De lijst kan tevens helpen bepalen welke processen eerst in detail moeten worden uitgetekend, waar er extra controles moeten worden ingebouwd en/of extra aandacht moet besteed worden aan o.a. frauderisico’s, belangenvermenging en informatieveiligheid. 

  Stappenplan voor implementatie
  • Oplijsting van de te evalueren kwetsbare situaties
  • Opmaak voorstel van de risico-inschatting per situatie en per functie (vertrekkende van de functies uit het organigram of van de personeelslijst) (zie bijlage voorbeeld sjabloon);
  • Aftoetsen in teamoverleg en in het managementteam;
  • Formaliseren in een besluit van het managementteam
  • Oplijsten van de aanwezige beheersmaatregelen
  • Bepalen nog te ontwikkelen gepaste beheersmaatregelen per functie voor de afdekking van de risico’s m.b.t. kwetsbare functies;
  • Evalueren en bijsturen van het overzicht zodat deze actueel blijft.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Het management en medewerkers zijn zich onvoldoende bewust van frauderisico’s (voorkomen en detecteren van fraude);
  • Medewerkers worden onvoldoende ondersteund om met kwetsbare situaties om te gaan;
  • Medewerkers weten niet wat te doen in deontologisch gevoelige situaties;
  • Dilemma’s zijn niet bespreekbaar;
  • Er wordt onvoorzichtig omgegaan met contant geld, provisies en gevoelige informatie.

  Contactpersonen

  Lies Op de Beeck
  Beleidscoördinator gemeente en OCMW Haacht
  lies.opdebeeck@haacht.be
  0475 28 03 92