chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Opmaak en communicatie van deontologische code

  Lokaal bestuur
  Brugge
  Complexiteit
  gemiddeld
  Trefwoorden
  Samenwerken

  De stad Brugge heeft in 2019 haar deontologische code voor personeel en mandatarissen herzien waarin duidelijk aandacht werd besteed aan hoe te handelen bij mogelijke belangenconflicten.  

  De code is in 2019 onder leiding van een overkoepelende werkgroep vernieuwd en werd vervolgens door alle diensten apart vertaald naar hun eigen particuliere werking. Specifiek voor de sportdienst is dit gedaan via het wekelijks teamoverleg en werd aan de ploegbaas gevraagd om dit verder te verduidelijken voor alle toezichters in de sporthallen. Vanuit de centrale organisatie is eveneens een campagne opgezet, dit om de code verder te promoten aan de hand van de slogan “#doededeo”. Zo heeft iedere werknemer een gepersonaliseerd exemplaar van de vernieuwde code ontvangen. Deze is luchtig en duidelijk opgesteld, met eenvoudig taalgebruik om het voor iedereen zo helder mogelijk te maken. Hierin zitten de missie, visie en waarden van de stad Brugge duidelijk in verweven. 

  Deze vernieuwde code is een resultaat van het NENO-project (Naar Een Nieuwe Organisatie). Uit een zelfevaluatie van de organisatie kwam het risico op integriteitsschendingen als hoge prioriteit naar voren.  

  Stappenplan voor implementatie
  • De organisatie maakt een evaluatie van haar overkoepelende missie, visie en waarden en bepaalt wat haar kernwaarden zijn. 
  • De elementen die zij belangrijk vindt, neemt zij mee in haar deontologische code. 
  • Om de code verstaanbaar voor iedereen te maken, vertaalt de organisatie die naar alle medewerkers. Dit kan per dienst(hoofd), via workshops of aan de hand van een gepersonaliseerd exemplaar voor elke medewerker. 
  • Een toepasselijke slogan kan de code verder (digitaal) zichtbaar maken (#doededeo) 
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • De organisatie past duidelijke richtlijnen toe voor het bepalen van en omgaan met belangenconflicten, zodat (de schijn van) belangenvermenging wordt vermeden. 
  • Medewerkers gaan onvrijwillig in tegen de waarden van de organisatie omdat de deontologische verwachtingen met betrekking tot hun functie onduidelijk zijn.

  Contactpersonen

  Secretariaat algemeen directeur 

  050 55 80 95