chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Opstellen van een continuïteitsplan

  Lokaal bestuur
  Wemmel
  Complexiteit
  gemiddeld
  Trefwoorden
  Informatiebeveiliging

  Burgers verwachten dat lokale besturen de dienstverlening verzekeren. Als een dienst onderbroken wordt, moeten zij nog binnen een redelijke termijn geholpen kunnen worden en is een vlotte heropstart nodig.

  Een uitgeschreven plan van aanpak vermijdt onnodige (bijkomende) chaos, verbetert de continuïteitsgaranties en faciliteert de vlotte heropstart van de prioritaire diensten na een calamiteit.

  Daarom ontwikkelde het OCMW van Wemmel een bedrijfscontinuïteitsplan. Dit plan beschrijft voor bepaalde (ramp)scenario’s:

  • de diverse verantwoordelijken met hun verantwoordelijkheden en contactgegevens;
  • de prioritair te herstarten dienstverlening;
  • een aantal elementaire acties zoals uitwijken naar een tijdelijke locatie of ICT- en communicatiemiddelen herstellen;
  • de verder te zetten stappen richting herstel;
  • de opzet van de te herstellen IT-omgeving;
  • de communicatie-acties naar leveranciers en mogelijke betrokkenen;
  • de procedure voor het snel terug beschikbaar maken van data.

  Het bedrijfscontinuïteitsplan verwijst ook naar bestaande inventarissen van de bedrijfsmiddelen met vermelding van hun locatie en de verantwoordelijken. Hiermee kan overzichtelijk nagegaan worden wat moet worden vervangen en/of terug operationeel moet worden gemaakt.

  OCMW Wemmel heeft ervoor gekozen om de back-uppreocedure afzonderlijk te documenteren.

  Stappenplan voor implementatie
  • Oplijsten welke problemen zich kunnen voordoen. 
  • Beschrijven in welke situaties het bedrijfscontinuïteitsplan in werking treedt.
  • Bekijken welke diensten de organisatie verleent en evalueren welke prioritair/tijdskritisch zijn. 
  • Bepalen welke stappen er gezet moeten worden om een dienst operationeel te krijgen, wat daarvoor nodig is en wie daarvoor verantwoordelijk is. 
  • Klaarmaken van uitwijklocaties, zorgen dat daar minimale ICT- en communicatiemiddelen voorhanden zijn en de toegang tot deze locaties beschrijven. 
  • Opstellen van een lijst met te contacteren IT-dienstverleners.. 
  • Bepalen wie in het bezit moet zijn van een (eigen) exemplaar van het bedrijfscontinuïteitsplan. 
  • Opstellen van een inventaris van bedrijfsmiddelen, met een overzicht van de middelen die eventueel vervangen moeten worden. 
  • Bepalen wanneer een volledig herstel bereikt kan worden. 
  • Opstellen van een timing om de plannen periodiek uit te testen.
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Stel het plan gezamenlijk op, betrek de algemeen directeur, de veiligheidsconsulent, de IT-verantwoordelijke en andere medewerkers.
  • Test periodiek en werk bij op basis van de resultaten. Zo blijven de plannen actueel, blijven de verantwoordelijken zich bewust van hun rol en doen er zich geen verrassingen voor wanneer het echt nodig is.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Diensten kunnen niet geleverd worden door een uitval van systemen.
  • Adequaat herstel na verlies, schade of diefstal is niet gegarandeerd.
  • Cruciale informatie gaat verloren.
  • Burgers krijgen problemen omdat ze documenten niet op tijd krijgen.
  • Het bestuur lijdt imagoschade omdat burgers niet op tijd kunnen worden geholpen.
  Downloads: 
  Continuïteitsplan

  Contactpersonen

  Lieve Verschueren - Stafmedewerker

  lieve.verschueren@wemmel.be - 02 462 03 00