chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Rapportering financieel directeur

  Lokaal bestuur
  Gemeente- en OCMW-bestuur van Alveringem
  Complexiteit
  gemiddeld
  Trefwoorden
  Opvolgen

  Regelmatige opvolging van belangrijke financiële informatie draagt bij aan een goede organisatiebeheersing. Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen en aan het vast bureau rapporteert over de thesaurietoestand, het debiteurenbeheer, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten.

  De financieel directeur van gemeente en OCMW Alveringem stelt semestrieel een rapport op over de thesaurietoestand, het debiteurenbeheer, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten. De informatie uit het financieel rapport wordt gebruikt als sturingsinstrument bij onder andere het bepalen van de budgetten.

  Opmerking van Audit Vlaanderen:

  Deze rapportering kan nog verder versterkt worden door ook financiële risico’s op te nemen. Hiermee voldoet de rapportering van de financieel directeur meer aan de verplichtingen uit het Decreet Lokaal Bestuur. 

  Stappenplan voor implementatie
  • Stel een jaarkalender op met geplande rapportagemomenten
  • Ga de budgetuitvoering na door de cijfers van de jaarrekening te vergelijken met het laatst goedgekeurde budget en druk uit in percentages. Geef een toelichting bij grote afwijkingen in realisatiegraad
  • Ga na hoeveel de organisatie bezit aan geldbeleggingen en liquide middelen
  • Ga op basis van een ouderdomsbalans na hoeveel vorderingen er nog open staan, en hoeveel hiervan reeds vervallen zijn. Geef aan in welk stadium van herinnering deze vervallen vorderingen juist zijn
  • Lijst op welke visums werden verleend sinds de vorige rapportering
  • Druk deze cijfers visueel uit in grafieken
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Betrek alle relevante medewerkers op de financiële dienst
  • Zorg ervoor dat er één aanspreekpunt is voor de coördinatie en opvolging van de rapportering.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Beslissingen worden genomen op basis van foutieve rapporten.
  • De politieke organen hebben niet voldoende informatie om gefundeerde beslissingen te nemen.
  • Budgetten zijn te vroeg uitgeput door een gebrek aan opvolging.
  • Er zijn rapportagegegevens beschikbaar maar:
   • ze bevatten niet de juiste data;
   • ze zijn niet op tijd opgesteld;
   • ze worden niet aan de juiste bestemmeling bezorgd;
   • ze zijn moeilijk te begrijpen.

  Contactpersonen

  Steve Lansens

  steve.lansens@alveringem.be

  058 28 88 81