chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Rapportering over organisatiebeheersing

  Lokaal bestuur
  Gemeentebestuur van Anzegem
  Complexiteit
  laag
  Trefwoorden
  Organisatiebeheersing

  Verschillende besturen hebben moeilijkheden om op een duidelijke en transparante wijze te rapporteren over organisatiebeheersing. De manier waarop de gemeente Anzegem dit aanpakt, is een mooi voorbeeld van een dergelijke rapportering. De gemeente Anzegem voerde een zelfevaluatie uit a.d.h.v. de Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen en stelde op basis hiervan een verbeterplan met prioritaire acties op. De opvolging van de verbeteracties gebeurt aan de hand van een tabel die periodiek wordt overlopen op de vergaderingen van het managementteam.

  Over deze acties wordt op een systematische wijze jaarlijks gerapporteerd aan het politieke niveau. In een uitgebreid verslag wordt zowel aandacht besteed aan de reeds behaalde realisaties als aan de nog te ondernemen acties. Op deze manier worden op een zeer uitgebreide, doch overzichtelijke wijze de mandatarissen betrokken bij de (de vorderingen op het vlak van) organisatiebeheersing.

  De medewerkers worden ook op de hoogte gehouden over de organisatiebeheersing en -verbetering, door middel van jaarlijkse infomomenten en het personeelskrantje.

  Opmerking Audit Vlaanderen: De rapportering van de gemeente Anzegem is heel uitgebreid. Audit Vlaanderen verwacht niet dat elk bestuur op deze manier rapporteert. Belangrijk is dat het duidelijk is welke risico’s wel en niet zijn afgedekt. Een begeleidende samenvatting kan in dit geval een toegevoegde waarde bieden.

  Stappenplan voor implementatie
  • Bepaal de prioritaire acties in het kader van organisatiebeheersing.
  • Duid een verantwoordelijke aan voor de opvolging en rapportering over deze verbeteracties.
  • Bepaal de vorm van de rapportering en de verwachtingen vanuit het politieke niveau (en eventueel de medewerkers).
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Betrek het politiek niveau voldoende bij de organisatiebeheersing, ook bij het traject naar de goedkeuring van het kader voor organisatiebeheersing.
  • Neem voldoende tijd om het traject rond organisatiebeheersing uit te werken.
  • Besteed voldoende aandacht aan de communicatie met betrekking tot organisatiebeheersing naar de personeelsleden.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Politieke actoren zijn onvoldoende op de hoogte en/of gemotiveerd om de realisatie van de verbeteracties te ondersteunen.
  • Medewerkers weten niet wat de toekomstfocus van de organisatie is op het vlak van verbeteracties.
  • Het proces rond organisatiebeheersing valt stil omdat er onvoldoende draagvlak voor is binnen de organisatie en/of omdat er geen opvolging van de acties gebeurt.

  Contactpersonen

  Sonja Nuyttens

  Algemeen directeur

  056 69 44 51

  sonja.nuyttens@anzegem.be