chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Reglement borgstellingen

  Lokaal bestuur
  Haacht
  Complexiteit
  gemiddeld
  Trefwoorden

  Het lokaal bestuur van Haacht hanteert een reglement met voorwaarden en modaliteiten waaronder het lokaal bestuur een borgstelling kan verlenen voor infrastructuurwerken door verenigingen op gemeentelijke eigendom. Dit reglement werd bekrachtigd door de gemeenteraad. Op deze wijze uniformiseert de organisatie de procedure voor de aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke borgstelling en kan dit onderdeel vormen van een strategisch kader m.b.t. geldmiddelen.

  Noot van Audit Vlaanderen: indien nodig kan worden overwogen om ook een voorwaarde toe te voegen om borgstellingen makkelijker/meer/uitsluitend toe te kennen in functie van de beleidsdoelstellingen van het bestuur.

  Stappenplan voor implementatie
  • Werk een reglement (bijlage 1) uit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het lokaal bestuur een borgstelling kan verlenen. Het reglement van het lokaal bestuur Haacht bevat de volgende rubrieken: voorwaarden waaraan het project moet voldoen, modaliteiten van de borgstelling (bv. maximaal bedrag), voorwaarden en gebruik van de te realiseren infrastructuur, verbintenissen in hoofde van de vereniging (bv. de vereniging verbindt zich ertoe om de infrastructuur te onderhouden als goede huisvader), vergoeding voor de borgstelling, aanvraagprocedure tot het bekomen van de borgstelling;
  • Werk een aanvraagformulier (bijlage 1) uit voor het aanvragen van een gemeentelijke borgstelling;
  • Laat het reglement en bijhorend aanvraagformulier bekrachtigen door het aangewezen politieke niveau;
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • De organisatie heeft niet bepaald waarvoor er een waarborg wordt toegekend en welke modaliteiten daarbij mogelijk zijn, waardoor keuzes ad hoc gemaakt worden en mogelijks niet stroken met de risico’s die de organisatie wenst te nemen;
  • De organisatie heeft onvoldoende afspraken gemaakt met het politieke niveau over de invulling van een strategisch kader, waardoor de gemaakte keuzes onvoldoende gedragen zijn.
  Downloads: 
  Bijlage 1.docx

  Contactpersonen

  Katrien Weets

  Financieel directeur

  Katrien.weets@haacht.be

  016/269440