chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Reglement kasgelden

  Lokaal bestuur
  Bocholt
  Complexiteit
  gemiddeld
  Trefwoorden
  Geldmiddelen

  Door duidelijke afspraken en richtlijnen op te maken over het beheer van kasgelden en provisierekeningen is de organisatie in staat ze beter op te volgen en eventuele onregelmatigheden sneller te detecteren of te voorkomen.

  Het lokaal bestuur Bocholt stelde een reglement op voor het beheer van haar kasgelden en provisierekeningen van het gemeentebestuur. Dit reglement geldt in principe voor alle medewerkers die met een provisierekening/kassa werken of kasinkomsten ontvangen. In het reglement heeft de organisatie minstens richtlijnen en maatregelen genomen over:

  • De verantwoordelijkheden van de inningsambtenaren;
  • Het ontvangen van kasinkomsten;
  • De bewaring van kasinkomsten;
  • Het afrekenen en storten op de bankrekening of de overdracht naar de financiële dienst;
  • Controle op de kasinkomsten;
  • Maatregelen bij een tekort en stappen die de medewerker dient te nemen bij diefstal of verlies.

  Noot Audit Vlaanderen: het is belangrijk dat een dergelijk reglement organisatiebreed (gemeente/stad, OCMW, AGB) goedgekeurd en verspreid wordt.

  Stappenplan voor implementatie
  • Bepaal richtlijnen en afspraken voor de inningsambtenaren en medewerkers van de financiële dienst zodat ze daarop kunnen terugvallen.
  • Werk richtlijnen uit voor verschillende aspecten van het beheer van kasgelden:
   • Registratie;
   • Bewaring;
   • Transport kasgelden;
   • Verantwoordelijkheden inningsambtenaren;
   • Controle;
   • Functiescheiding.
  • Pas de richtlijnen toe op alle kassa’s en voor alle inningsambtenaren.
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Communiceer het reglement duidelijk naar de betrokken medewerkers en de diensthoofden over de volledige organisatie heen.
  • Actualiseer het reglement tijdig.
  • Communiceer het reglement duidelijk naar de betrokken medewerkers en de diensthoofden over de volledige organisatie heen.
  • Actualiseer het reglement tijdig.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Er zijn geen richtlijnen voor het omgaan met kasinkomsten.
  • Onregelmatigheden en/of fraude.

  Contactpersonen

  Filip Lafosse – financieel directeur

  089 20 19 48

  filip.lafosse@bocholt.be