chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Sensibilisering raadsleden

  Lokaal bestuur
  OCMW-bestuur van Kalmthout
  Complexiteit
  gemiddeld
  Trefwoorden
  Informatiebeveiliging

  Een gedegen informatiebeveiliging is sterk afhankelijk van mensen. Organisaties met bewuste medewerkers en raadsleden hebben minder kans op informatiebeveiligingsincidenten. Daarom besteedt het OCMW Kalmthout zowel tijdens de aanwervingsprocedure, bij de indiensttreding, als tijdens het dienstverband, aandacht aan sensibilisering van medewerkers qua informatiebeveiliging. Het OCMW zet daarnaast ook in op de expliciete sensibilisering van raadsleden. Dit is iets wat andere lokale besturen vaak over het hoofd zien.

  Geïnteresseerde raadsleden kregen in Kalmthout de kans om deel te nemen aan een opleiding over ‘beroepsgeheim’. Ze kunnen ook een dilemma- en integriteitstraining over de verschillende aspecten van de deontologische code en afsprakennota volgen.

  Als lokaal bestuur sta je soms voor moeilijke keuzes. Het is niet eenvoudig als tegenstrijdige belangen spelen. Persoonlijke overtuigingen en sociale normen zouden hierbij niet de maatstaf mogen zijn. Wetten, regels en voorschriften geven echter niet altijd het nodige uitsluitsel. Tijdens een dilemmatraining praten politici en/of medewerkers over hun professionele normen en waarden. Je leert er bewuster omgaan met deontologische dilemma’s uit jouw werksituatie. Meer informatie over integriteit kan je vinden op https://overheid.vlaanderen.be/integriteit. Ambtenaren en politici kunnen een aantal basisafspraken in een afsprakennota onderschrijven.

  Informatiebeveiligingsaspecten zoals het beroepsgeheim en privacy vormen hier een cruciaal onderdeel van. Tijdens de opleiding bespraken de raadsleden  concrete situaties waar verschillende belangen spelen. Ze keken hoe je hier als raadslid of OCMW-medewerker mee kan omgaan, rekening houdend met de regelgeving. Door de opleidingen is er meer draagvlak ontstaan om informatiebeveiligingsproblematieken openlijk te bespreken. Raadsleden raadplegen de administratie ook sneller over integriteitsvragen.

   

  Stappenplan voor implementatie
  • Ontwikkel een opleiding rond het beroepsgeheim en privacy (en eventuele andere aspecten van informatiebeveiliging);
  • Start een vormingstraject (bv. infosessies, dilemmatrainingen, etc.), aangevuld met bewustmakingsacties rond informatiebeveiliging (bv. via flyers, etc.);
  • Betrek de raadsleden bij deze initiatieven.
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Juridische begrippen uitklaren: definitie, voor wie van toepassing? Betekenis?;
  • Ontwikkel een opleiding, doe dit eventueel in samenwerking met de informatieveiligheidsconsulent;
  • Bespreek dit aanbod openlijk met de raad;
  • Licht specifieke termen en juridische begrippen duidelijk toe;
  • Het is belangrijk om periodiek aandacht te vestigen op deze problematiek.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?

  Via een gerichte sensibilisering wordt vermeden dat de raadsleden:

  • onvoldoende inzicht hebben in de basisbegrippen en in de regels i.v.m. beroepsgeheim en discretieen zich niet conform gedragen;
  • niet weten tegenover wie het beroepsgeheim geldt en welke uitzonderingen er zijn;
  • niet weten hoe ze met situaties omgaan waarin ze vertrouwelijke informatie verkrijgen. Vertrouwelijke gegevens komen dan mogelijk in onbevoegde handen terecht.

  Contactpersonen

  Greet Buysen - OCMW-secretaris
  03 620 15 69
  secretaris@ocmwkalmthout.be