chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Uitvoeren van een zelfevaluatie

  Lokaal bestuur
  Sint-Katelijne-Waver
  Complexiteit
  Trefwoorden
  Opvolgen, Organisatiebeheersing, Samenwerken, Zelfevaluatie

  Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft reeds een aantal stappen gezet om haar interne controle / organisatiebeheersing te versterken. Recent voerde de organisatie hiervoor een zelfevaluatie uit volgens het VVSG-model. Daarbij evalueerden de verantwoordelijken uit de gemeentelijke administratie via een aantal sessies de managementprocessen en de ondersteunende processen (zoals ICT, financieel management en personeelsbeleid). Het gemeentebestuur pakte deze zelfevaluatie projectmatig en organisatiebreed aan. Van de circa 40 geformuleerde verbeteracties tijdens deze zelfevaluatie werden er zes overkoepelende verbeteracties geselecteerd, die samen een logisch geheel vormen en waarvoor een realistische timing werd vooropgesteld en verantwoordelijken werden aangeduid. Dit resultaat werd zowel aan de personeelsleden als aan het politieke niveau (college en raad) meegedeeld.

  Stappenplan voor implementatie
  • De zelfevaluatie projectmatig aanpakken via een projectcharter gebaseerd op het vaste sjabloon van de gemeente, met daarin de doelstelling, de verschillende projectstappen en timing, alsook de wijze van projectorganisatie (projectleider, stuurgroep, projectgroep);
  • Een communicatieplan opstellen en communiceren naar de interne medewerkers en het politieke niveau;
  • Een organisatiebrede en representatieve zelfevaluatiegroep samenstellen, met de leden van het managementteam aangevuld met enkele diensthoofden en hierbij functies met specifieke kennis/verantwoordelijkheden (zoals communicatie of personeelsbeleid) betrekken (deze deelnemers kregen vooraf een korte opleiding over de gebruikte methode);
  • Elke bijeenkomst van de zelfevaluatiegroep individueel laten voorbereiden en deze voorbereidingen bundelen in een gezamenlijk document, dat elke deelnemer vooraf kan doornemen, als basis voor de discussie tijdens de bijeenkomst;
  • Verbeteracties door de volledige zelfevaluatiegroep laten vastleggen, met een focus op wat haalbaar is en wat prioritair;
  • Voor de geselecteerde verbeteracties een realistische timing vooropstellen en verantwoordelijken aanduiden in een verbeteractieplan;
  • Het verbeteractieplan uitvoeren en opvolgen;
  • Een herhaling van de zelfevaluatie plannen in de volgende legislatuur.
  Tips voor opzet in een organisatie

  Zie "Stappenplan voor implementatie" en "Stappenplan zelfevaluatie AV - VVSG".

  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • De organisatie slaagt er niet in om de eigen organisatie voortdurend bij te schaven en een organisatiebrede verbeterdynamiek op gang te brengen;
  • Er is geen bewustzijn, motivatie of betrokkenheid bij de medewerkers om actief deel te nemen aan verbetertrajecten;
  • De organisatie voldoet niet aan de bepalingen over interne controle die in het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet zijn opgenomen.

  Contactpersonen

  Diensthoofd organisatie gemeente
  Jan Van Bogaert
  Tel: 015 30 50 22
  E-mail: jan.van.bogaert@sintkatelijnewaver.be