chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Versterken van de objectiviteit en onafhankelijkheid in het instroomproces

  Lokaal bestuur
  Gemeentebestuur van Anzegem
  Complexiteit
  Trefwoorden
  Integriteit, Personeel

  De gemeente Anzegem heeft verschillende maatregelen genomen om de objectiviteit en onafhankelijkheid van de betrokken actoren bij het instroomproces te versterken.

  Voor mandatarissen is er een specifieke deontologische code opgesteld, die op gedetailleerde wijze het onderscheid maakt tussen wat toegelaten is inzake instroomprocedures (cf. informatie inwinnen) en wat niet (cf. begunstigingstussenkomsten). Ook wordt, na het afsluiten van de kandidaturen, de kandidatenlijst doorgestuurd naar de aanstellende overheid (meestal het college van burgemeester en schepenen). Op die manier kunnen leden die eventueel in een belangenconflict verkeren dit melden en zich terugtrekken.

  Voor leden van een selectiecommissie werden bepalingen rond objectiviteit en onafhankelijkheid opgenomen in de rechtspositieregeling. Bij elke procedure worden deze ook aan de juryleden bezorgd. Hierin wordt onder andere extra aandacht geschonken aan non-discriminatie, vertrouwelijkheid/geheimhouding en mogelijke belangenconflicten. Ook aan hen worden kandidatenlijsten tijdig doorgestuurd.

  Voor de overige personeelsleden is er een bredere deontologische code toegevoegd aan de rechtspositieregeling, waarin zowel aandacht is voor de theoretische invalshoeken en juridische staving, als voor de uitwerking ervan in de praktijk. Deze deontologische code verduidelijkt onder andere het volgende:

  • Correct handelen;
  • Constructief meewerken;
  • Klantvriendelijkheid;
  • Spreekrecht/-plicht:
  • Belangenvermenging, enz.

  De gemeente sensibiliseert haar medewerkers over deze deontologische bepalingen door deze in het personeelskrantje op te nemen onder de noemer “deontologische tip van de maand”.

  Stappenplan voor implementatie
  • Stel duidelijke deontologische waarden op die de aanwervingsprocedures ondersteunen;
  • Leg de deontologische waarden vast in de deontologische code;
  • Communiceer duidelijk over de deontologische waarden zodat deze gekend zijn onder de personeelsleden en mandatarissen;
  • Stel duidelijke afspraken op indien de waarden in het gedrang komen.
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Herinner personeelsleden regelmatig aan de deontologische waarden door middel van actieve communicatie (bv. via een personeelskrant);
  • Bevraag de juryleden of er belangenvermenging aanwezig is.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Geen objectieve beoordeling van kandidaten in het aanwervings- of bevorderingsproces;
  • Medewerkers of leidinggevenden weten niet hoe ze moeten omgaan met belangenconflicten als deze zich voordoen;
  • Er is sprake van politieke beïnvloeding tijdens het wervings-en selectieproces;
  • Medewerkers en leidinggevenden handelen niet integer;
  • Kandidaten krijgen andere informatie afhankelijk van welke medewerker binnen het instroomproces de vraag beantwoordt.

  Contactpersonen

  Sonja Nuyttens (secretaris)
  056 69 44 51
  secretaris@anzegem.be