chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verzekeren van de personeelsbezetting in de kinderopvang

  Lokaal bestuur
  Stadsbestuur van Deinze
  Complexiteit
  Trefwoorden
  Personeel

  De stad Deinze organiseert binnenschoolse en buitenschoolse kinderopvang en dient daarbij rekening te houden met de minimale omkaderingsnormen (bv. aantal begeleiders per kind) van de Vlaamse overheid. Zowel de begeleiders in de binnenschoolse als buitenschoolse kinderopvang werken deeltijds, maar de begeleiders in de binnenschoolse opvang worden tewerkgesteld (soms slechts enkele uren per week) op basis van uurroosters met relatief korte prestaties, verdeeld over verschillende dagdelen.  Deze functies zijn mede daardoor moeilijk in te vullen. Bij afwezigheden is het bovendien moeilijk om de omkaderingsnorm te handhaven. De stad Deinze nam daarom de onderstaande maatregelen die samen bijdragen tot het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening:

  • Het bestuur heeft een aantal “vlinders” (een werknemer met maandelijks een vast aantal uren, zonder vaste standplaats) aangesteld. Zij vallen in voor afwezige collega’s;
  • Wanneer het aantal vlinders niet volstaat, wordt beroep gedaan op een permanente pool van jobstudenten;
  • Via de stedelijke website is er een permanente oproep voor kandidaat-begeleiders voor de binnenschoolse kinderopvang. Aanvullend wordt deze oproep via de sociale media bekendgemaakt. Na ontvangst van een voldoende aantal kandidaatstellingen worden deze personen uitgenodigd om deel te nemen aan een volwaardige selectieprocedure.
  • Wanneer de  uitputting van de werfreserve voor  begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang nabij is, wordt een vacature bekend gemaakt via diverse kanalen (doorgaans bij elk kwartaal, bij dringende noden of wanneer de werfreserve uitgeput is). Daarop volgt een volwaardige selectieprocedure met aanleg van een werfreserve;
  • Begeleiders in de kinderopvang worden aangemoedigd om te kandideren op andere (deeltijdse) functies in de organisatie, indien zij een verhoogd arbeidsregime wensen;
  • Aan de medewerkers van de binnenschoolse kinderopvang wordt, vanaf september 2017, een contract van onbepaalde duur aangeboden (kalenderjaar en dus niet schooljaar). Ze worden tijdens de zomervakantie ingezet in de buitenschoolse opvang;
  • Het percentage van medewerkers in de buitenschoolse kinderopvang wordt voldoende hoog gehouden, zodat het team kan worden aangevuld met andere medewerkers (bv. jobstudenten, binnenschoolse opvang), zonder dat de norm van 50% attesthouders in gedrang komt.  

  Een duidelijk planningsrooster, flexibiliteit en een cascade van beheersmaatregelen (bv. eerst inzet van vlinders), verzekert een transparante en doelmatige inzet van begeleiders.

  Opmerking van Audit Vlaanderen:
  Zonder uitspraak te doen over de wettelijkheid van al de beschreven initiatieven (bv. op vlak van de bekendmaking van de vacature kan...) is dit een mooi voorbeeld van hoe een bestuur een methode uitwerkt waarmee de dienstverlening gegarandeerd wordt

  Stappenplan voor implementatie
  • Permanente vacature op de website plaatsen;
  • Duidelijke procedure betreffende de continuïteit van de bezetting op voorhand uitschrijven;
  • Duidelijke afspraken maken met collega’s uit de buitenschoolse opvang: wie gaat naar welke school indien nodig?;
  • Overzichtelijke lijsten opmaken van jobstudenten, vrijwilligers, enz. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren aan het opzoeken van telefoonnummers, emailadressen, mogelijke opvangmomenten, enz.
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Maak goede afspraken met de personeelsdienst (rollen en verantwoordelijkheden, regelgeving, verzekering enz.);
  • Zorg voor een tussentijdse evaluatie en eventuele bijsturing van de genomen maatregelen;
  • Verzeker een cultuur van flexibiliteit en maakt hierover duidelijke afspraken (bv. tijdelijk inspringen van leidinggevenden).
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • De dienstverlening (kinderopvang) kan niet worden verzekerd conform de minimale verhouding kinderen/begeleiders, zoals vastgelegd door de Vlaamse overheid in het decreet (20 april 2012) houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters;
  • Het lokaal bestuur krijgt klachten van ouders over het aantal begeleiders in de kinderopvang;
  • Het lokaal bestuur verliest de erkenning van Kind en Gezin als kinderopvangplaats;
  • Het lokaal bestuur kan onverwachte pieken in opvangnoden niet opvangen.

  Contactpersonen

  Milda de Jans: 09/381 07 79, Diensthoofd personeel, milda.dejans@deinze.be
  Vera Kindt: 09/381 96 97, Diensthoofd kinderopvang vera.kindt@deinze.be