chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Visienota ter ondersteuning van het budgetbeheerproces

  Lokaal bestuur
  Hechtel-Eksel
  Complexiteit
  gemiddeld
  Trefwoorden
  Budgetbeheer

  Meerdere besturen gaven tijdens het verloop van de thema-audit budgetbeheer (bijvoorbeeld tijdens de exitmeeting) aan dat ze graag een voorbeeld zouden hebben van een degelijk beleid m.b.t. budgetbeheer. De ontwikkeling van een beleid m.b.t. het budgetbeheer zal afhankelijk zijn van de eigenheid van de organisatie, waardoor dit in elke organisatie mogelijk andere klemtonen zal hebben. Het beleid m.b.t. budgetbeheer zal aansluiten bij of voortvloeien uit het ruimere sociaal beleid dat door een organisatie wordt gevoerd. De visienota die OCMW Hechtel-Eksel hanteert, is een duidelijk voorbeeld van hoe een uitgewerkt beleid voor budgetbeheer mogelijk kan ingevuld worden.

  Tijdens de thema-audit budgetbeheer stelde Audit Vlaanderen vast dat in OCMW’s die niet over een degelijk beleid m.b.t. het budgetbeheer beschikken, de maatschappelijk werkers vaak een kader missen en ze naar eigen goeddunken gaan handelen in de verschillende stappen van het budgetbeheerproces. Een OCMW loopt hierdoor het risico dat niet alle cliënten gelijk behandeld worden.

  De visienota van OCMW Hechtel-Eksel reikt de maatschappelijk werkers handvaten aan om het budgetbeheer uniform uit te voeren omdat de doelgroep duidelijk is afgebakend en er duidelijke voorwaarden zijn opgesteld voor de opstart en de afbouw van het budgetbeheer. OCMW Hechtel-Eksel heeft dit beleid in de praktijk omgezet via een aantal ondersteunende documenten: een beknopte procesbeschrijving en een overeenkomst budgetbeheer. Op deze manier vertaalt de visie zich in de verschillende processtappen binnen het budgetbeheer bij OCMW Hechtel-Eksel.

  OCMW Hechtel-Eksel heeft samen met de andere OCMW’s die deel uitmaken van de Welzijnsregio Noord-Limburg een visienota inzake budgethulpverlening opgesteld. Zij gaan er van uit dat eenheid in visie en werking nodig is voor de gelijke behandeling van de cliënt. Het OCMW legde deze visie ter goedkeuring voor aan het vast bureau en aan de raad voor maatschappelijk welzijn. In de visienota worden de verschillende vormen van budgethulpverlening (budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve schuldenregeling) uitgewerkt, waarbij wordt aangegeven welke vorm van hulpverlening best in welke situatie wordt toegepast.

  Deze nota stelt vijf uitgangspunten voor de budgethulpverlening voorop:

  • Budgethulpverlening is gericht op een menswaardig bestaan.
  • Budgethulpverlening is een vraaggestuurde of vrijwillige hulpverleningsvorm.
  • open communicatie en inspraak van de cliënt.
  • minimale verantwoordelijkheidszin en motivatie van de cliënt.
  • de cliënt heeft een minimaal inkomen.

  Op basis van deze uitgangspunten definieerde het OCMW ook een aantal voorwaarden om af te toetsen of een cliënt in aanmerking komt voor een vorm van budgethulpverlening. Hierdoor wordt ook de doelgroep strikt afgelijnd, die volgens het OCMW in aanmerking komt voor budgethulpverlening.

  Stappenplan voor implementatie
  • Peil bij het politiek niveau naar hun visie/beleid m.b.t. budgethulpverlening.
  • Plan nadien overlegmomenten in met de volledige sociale dienst of met enkele OCMW’s uit de regio, waarin er wordt gebrainstormd over het gewenste beleid m.b.t. budgetbeheer. Dit binnen de krijtlijnen die het politieke bestuur heeft uitgezet.
  • Hou tijdens deze brainstorm rekening met maatschappelijke trends binnen de gemeente en de noden van de cliënten van het OCMW.
  • Laat deze visie goedkeuren door de raad voor maatschappelijk welzijn.
  • Ontwikkel ondersteunende instrumenten, die het beleid weerspiegelen en de medewerkers een uniform kader bieden om het budgetbeheer uit te voeren.
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Betrek zeker de mandatarissen tijdens de brainstormsessies, zodat deze visie een weergave is van het sociale beleid dat zij willen voeren.
  • Formuleer concrete criteria en doelstellingen die het OCMW met budgetbeheer wil bereiken.
  • Rapporteer jaarlijks over de toepassing van de vooropgestelde visie aan de OCMW-raad (bv. over het aantal opgestarte/geweigerde dossiers en het aantal stopzettingen, alsook de redenen hiervoor).
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • Het OCMW beschikt niet over een visie m.b.t. de dienstverlening in het kader van budgetbeheer, waardoor het proces niet uniform verloopt doorheen de organisatie.
  • Cliënten worden niet op dezelfde manier behandeld.

  Contactpersonen

  Rachel Neven
  diensthoofd van de sociale dienst
  011/89 12 12
  rachel.neven@ocmwhechtel-eksel.be