chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Visum-sjabloon

  Lokaal bestuur
  Gemeentebestuur van Lede
  Complexiteit
  Trefwoorden
  Personeel

  Lede maakt gebruik van een visum-sjabloon waarbij zowel het beschikbare krediet als de wetmatigheid & regelmatigheid wordt afgetoetst. Het sjabloon bevat voor de verschillende statuten in een selectieprocedure (statutair en contractueel bepaalde of onbepaalde duur) een overzicht van de te verifiëren ankerpunten in de procedure en ook een verificatie van de correctheid van weddebepaling en toekenning van anciënniteit.

  Het sjabloon laat de organisatie toe om bij de visumcontrole, voor de aanstelling van een kandidaat, op een gestructureerde wijze, zowel de financiële draagkracht van de organisatie als de juridische correctheid van de doorlopen instroomprocedure te verifiëren. Dit geeft ook zekerheid aan de financieel beheerder dat zijn of haar inhoudelijke controle op het proces gedegen is.

  Stappenplan voor implementatie
  • Lijst duidelijk de te nemen stappen in elke wervingsprocedure die visumplichtig is op;
  • Verifieer de specifieke voorwaarden voor verschillende wervingssituaties (bv. proefperiode bij statutaire werving);
  • Maak afspraken rond hoe de financieel beheerder de controle aangeeft op het sjabloon (aankruisen of doorstrepen wat niet relevant is);
  • Werk het sjabloon in detail uit (digitaal) en verschaf een kopie aan de financieel beheerder (en ondersteunende medewerkers indien vereist);
  • Voorzie, indien nodig, coaching door de personeelsdienst aan de financieel beheerder (en ondersteunende medewerkers indien vereist) bij opstart van deze aanpak;
  • Zorg dat elk instroomdossier tijdig bezorgd wordt aan of opgevraagd door de financieel beheerder.
  Tips voor opzet in een organisatie
  • Laat de personeelsdienst een eerste aanzet doen van de te verifiëren stappen in elk instroomproces;
  • Installeer regelmatig overleg tussen de personeelsdienst en de financieel beheerder.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • De organisatie gaat financiële verbintenissen aan die ze niet kan naleven;
  • De organisatie begaat fouten tijdens de instroomprocedure die haar blootstelt aan klachten en beroepsprocedures, die ze mogelijks niet kan weerleggen.
  Downloads: 
  Visum-sjabloon

  Contactpersonen

  Karolien Van Overwaelle, Bestuurssecretaris Personeelsdienst – karolien.vanoverwaele@lede.be - 053/60.68.21

  Hilde Focquet, Financieel Beheerder – financien@lede.be