chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  GRB & CRAB

  1. Wanneer wordt een wijziging van een bestaand adres uit het CRAB zichtbaar in het GRB?

  De wijziging wordt binnen enkele dagen zichtbaar in de GRB-producten die je downloadt. De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn: 

  1. Het adres is in gebruik.
  2. Het adres is in CRAB gekoppeld aan het onderliggende perceel.

  De GRB-webdiensten tonen de adreswijzigingen pas na de integratie van een GRB-bijhouding. 

  2. Wanneer worden nieuwe adressen uit het CRAB zichtbaar in het GRB?

  Nieuwe adressen worden binnen enkele dagen zichtbaar in de GRB-producten die je downloadt. De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn: 

  1. De adressen zijn in gebruik.
  2. De adressen zijn in CRAB gekoppeld aan percelen.

  Nieuwe adressen voor gebouwen die in het GRB bestaan worden zichtbaar als een adres dat aan een GRB-gebouw gekoppeld is. Nieuwe adressen voor gebouwen die nog niet in het GRB bestaan worden zichtbaar als een adres dat aan het onderliggende Adp-perceel gekoppeld is. 

  De GRB-webdiensten tonen de adreswijzigingen pas na de integratie van een GRB-bijhouding.

  3. Wanneer wordt een nieuwe woning die in het CRAB geschetst werd zichtbaar in het GRB?

  Deze wordt zichtbaar na de eerstvolgende GRB-terreinupdate of update van het binnengebied. De schets geeft aanleiding tot een kartering van de nieuwe woning. De planning van de verschillende bijhoudingsprojecten kan je opvolgen in de tabel ‘Stand van zaken GRB’

  4. Wanneer wordt een wijziging van een bestaande straatnaam uit het CRAB zichtbaar in het GRB?

  De wijziging wordt binnen enkele dagen zichtbaar als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

  1. De straatnaam is in gebruik.
  2. De straatnaam is gekoppeld aan een bestaande GRB-wegverbinding.
  5. Wanneer wordt een nieuwe straatnaam uit het CRAB zichtbaar in het GRB?

  Nieuwe straatnamen worden binnen enkele dagen zichtbaar als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

  1. De straatnaam is in gebruik.
  2. De straatnaam is gekoppeld aan een wegverbinding die al in het GRB bestaat.

  Nieuwe straatnamen die in het CRAB gekoppeld werden aan een nieuw geschetste wegverbinding, worden zichtbaar in het GRB na de eerstvolgende GRB-terreinupdate of update van het binnengebied. De schets geeft aanleiding tot een kartering van de nieuwe wegverbinding, van de nieuwe wegbaan en alle bijhorende wegbaanopdeling en –inrichting. De planning van de verschillende GRB-bijhoudingsprojecten kan je opvolgen in de tabel ‘Stand van zaken GRB’

  Als de nieuwe straatnaam in het CRAB niet gekoppeld is aan een wegverbinding, dan wordt deze niet zichtbaar in het GRB. 

  6. Wanneer wordt een nieuwe weg die in het CRAB geschetst werd zichtbaar in het GRB?

  Deze wordt zichtbaar na de eerstvolgende terreinupdate of update van het binnengebied. De schets geeft aanleiding tot een kartering van de nieuwe wegverbinding, van de nieuwe wegbaan en alle bijhorende wegbaanopdeling en –inrichting. De planning van de verschillende bijhoudingsprojecten kan je opvolgen in de tabel ‘Stand van zaken GRB’

  7. Wanneer worden wijzigingen aan de GRB-gebouwenlaag zichtbaar in het CRAB?

  Momenteel (voorjaar 2016) kunnen niet alle wijzigingen aan GRB-gebouwen ook in het CRAB doorgevoerd worden. Informatie Vlaanderen werkt de CRAB GRB-gebouwen op onregelmatige tijdstippen bij. De CRAB-beheerders worden daarvan steeds op de hoogte gebracht. Zij krijgen een overzicht van de gewijzigde gebouwen en adreskoppelingen voor hun gemeente. 

  8. Wanneer worden wijzigingen aan de GRB-wegverbindingen zichtbaar in het CRAB?

  Wijzigingen aan GRB-wegverbindingen worden voorlopig niet zichtbaar in het CRAB. De nieuw geconstrueerde wegbanen worden wel onmiddellijk getoond na update van het GRB.