GRB downloaden/bestellen

Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) wordt in 2 artikelvormen verspreid: als een geografische dataset in vectorformaat (GRBgis) en als digitaal CAD-bestand (GRBcad).

 
Dataset GRBgis  Dataset GRBcad
  GRBgis   GRBcad
 Formaten: .gml, .shape Formaat: .dxf
 Symbolen (legende) shapefiles:
- .lyr-bestanden (Esri software)
- .wor-bestanden (MapInfo)
Template met voorgedefinieerde lagen en 
symbolen.
Metadata GRBgis (op geopunt.be) Metadata GRBcad (op geopunt.be)

Toegang

Overheidsinstanties (taken van algemeen belang) en netbeheerders

Overheidsinstanties kunnen voor hun taken van algemeen belang het GRB kosteloos gebruiken. De gebruiksvoorwaarden werden vastgesteld in twee uitvoeringsbesluiten van het GDI-decreet. 

Overheidsinstanties kunnen de GRB-data bekomen via de Downloadtoepassing. De data kunnen aangesproken worden via de webdiensten

Publieke toegang en hergebruik

Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering kan onder de licentie “Gratis open data licentie Vlaanderen v1.02” het GRB kosteloos gebruiken. 

Als enige gebruiksvoorwaarde geldt een naamvermeldingsplicht van data en eigenaar bij het doorgeven of bekendmaken (publiceren, …) van de gegevens. Concreet komt het erop neer dat je steeds ‘Bron: Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen, Informatie Vlaanderen’ vermeldt. Alle voorwaarden kunnen nagelezen worden in de “ Gratis open data licentie Vlaanderen ”. 

De gebruiker dient zich voorafgaand te registreren via https://auth.vlaanderen.be/

De GRB-data kan je bekomen via de Downloadtoepassing. De data kunnen aangesproken worden via de webdiensten