chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hoe verloopt de GRB-actualisatie?

  De actualisatie van het GRB is een continu proces dat er voor zorgt dat de GRB-databank voortdurend up-to-date blijft. 

  ""

  De huidige GRB-bijhouding bestaat uit verschillende processen die voor elke gemeente (of groep van gemeenten) uitgevoerd worden. 

  ""

  Anomalieën: basis van de GRB-bijhouding

  De GRB-bijhouding wordt gestuurd door de anomalieën. Anomalieën zijn goedgekeurde meldingen van terreinmutaties, fouten of onvolledigheden in het GRB. 
  Sinds 2005 is het GRB-meldingssysteem beschikbaar voor het melden van GRB-afwijkingen. De GRB-partners (gemeenten, provincies, Vlaamse overheid, nutsbedrijven,…) melden terreinmutaties aan Informatie Vlaanderen. Ook als ze fouten of onvolledigheden in het GRB opmerken, kunnen ze die melden. Ze geven belangrijke informatie voor de GRB-bijhouding, voornamelijk over werken op het openbaar domein. De Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie (AAPD) stuurt ook meldingen over de gebouwen door naar Informatie Vlaanderen. 
  Informatie Vlaanderen spoort ook zelf zoveel mogelijk anomalieën op, voornamelijk gebouwmutaties. Dit gebeurt voor elke gemeente jaarlijks op basis van middenschalige luchtbeelden. 

  De anomalieën zijn noodzakelijk voor de sturing van de bijhouding. Ze maken ook deel uit van het GRB-product als entiteit anomalie (Ano). Zo geven ze de GRB-gebruiker ook waardevolle informatie over de actualiteit van het GRB-product.

  Update van de terreingegevens (terreinupdate)

  Het doel van de terreinupdate is het actualiseren van het GRB ter hoogte van gekende terreinmutaties en het verbeteren van gekende fouten en onvolledigheden uit de vorige kartering. 
  De terreinupdate wordt door een externe dienstverlener uitgevoerd, door middel van landmeetkundige opmetingen ter hoogte van de anomalieën die binnen de wegbaan en de onmiddellijk aanliggende zone van 20 meter gelegen zijn.  
  De terreinupdate wordt minimaal 1 keer per jaar uitgevoerd voor elke gemeente.

  Update van de administratieve percelen (adp-update)

  De update van de administratieve percelen (Adp) wordt voor de gemeenten die nog niet zijn opgenomen in het project “uniek percelenplan” op verschillende tijdstippen per jaar uitgevoerd en wordt dan ook continue adp-update genoemd.

  De adp-update wordt uitgevoerd door een externe dienstverlener, die de administratieve percelen (Adp) aanpast aan de perceelsmutaties uit de kadastrale perceelsplannen (CADGIS) door middel van schermoperaties.

  Deze opdracht bij Informatie Vlaanderen eindigt bij het afwerken van het project Uniek Percelenplan in 2021. Voor gemeenten die zijn overgenomen door de Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie (AAPD) bij het project Uniek Percelenplan, zal de AAPD zorgen voor de bijwerking van de administratieve percelen (Adp). De percelen worden nog steeds ontsloten in het GRB-product van Informatie Vlaanderen.

  Overlaps tussen gebouwen (Gbg) en percelen (Adp) die ontstaan tijdens de verschillende bijhoudingsprocessen worden zoveel mogelijk weggewerkt via het kadastralisatieproces.  De nieuwe overlapsituaties worden onafhankelijk van de lopende bijhoudingsprojecten op continue wijze ‘gekadastraliseerd’. Hierbij past Informatie Vlaanderen waar nodig de geometrie van de gebouwen (Gbg) aan en de AAPD de geometrie van de percelen (Adp). Daarbij wordt de nodige data uitgewisseld tussen Informatie Vlaanderen en de AAPD.

  Bijhouding binnengebieden

  Tijdens de bijhouding binnengebieden worden terreingegevens zoals gebouwen, waterlopen en- plassen, spoorbanen en kunstwerken gelegen in het binnengebied bijgewerkt op basis van recente middenschalige luchtbeelden. Deze bijhouding vormt een belangrijke aanvulling op de bestaande terreinupdate van het GRB, waarbij enkel landmeetkundige opmetingen worden uitgevoerd 
  Het binnengebied van elke gemeente wordt op de 2 à 3 jaar bijgewerkt.

  Globale terreinupdate

  Tijdens de globale terreinupdate wordt het GRB niet enkel bijgewerkt ter hoogte van de gekende anomalieën in een gemeente maar wordt het volledige openbare domein (wegbaan) en de aanliggende zone nagekeken op terreinmutaties, fouten of onvolledigheden. Waar het GRB niet langer actueel is worden de terreingegevens geactualiseerd.

  Voor elke gemeente wordt om de 4 à 5 jaar een globale terreinupdate uitgevoerd.

  Recuperatie van GRB-conforme as-builtplannen

  Sinds 1/1/2015 zijn GRB-partners (gemeenten, provincies, Vlaamse Overheid, nutbedrijven,…), die verantwoordelijk zijn voor belangrijke terreinmutaties, verplicht om in nieuwe bestekken de opname van een GRB-conform as-builtplan te voorzien.

  As-builtplannen moeten na voltooiing van de werken worden opgemaakt volgens de GRB-skeletbestekken. Ze omvatten minimaal de GRB-skeletcomponent GRB-basis. De plannen worden aan Informatie Vlaanderen geleverd die ze controleert. Goedgekeurde GRB-conforme as-builtplannen worden ingepast of geïntegreerd in een uitsnede van de Basiskaart Vlaanderen (GRB). As-builtplannen worden maximaal 20 werkdagen na goedkeuring ingevoerd in het GRB.

  Meer over de recuperatie van GRB-conforme as-builtplannen.