chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Informatie over het 'Uniek percelenplan'

  Het project ‘Uniek percelenplan’

  Sinds januari 2018 zijn Informatie Vlaanderen en de Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie (verder AAPD genoemd; FOD Financiën) van start gegaan met het project ‘uniek percelenplan’. Dit project geeft invulling aan het samenwerkingsakkoord van mei 2014, tussen het vroegere Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) en de AAPD, met als doel ‘het opzetten van een efficiënte uitwisseling van informatie betreffende percelen, gebouwen en adressen tussen beide organisaties, opdat de producten van beide organisaties (GRB en CADGIS) van dezelfde gemeenschappelijke informatie wordt afgeleid en er geen dubbele bijhouding meer gebeurt’.

  Concreet zal tijdens dit project, gedurende een periode van 3 jaar (2018-midden 2021), de geometrie van de ‘administratieve percelen’ (Adp) uit het GRB worden overgenomen door de AAPD, als vervanger voor de geometrie van de kadastrale percelen (Bpn_CaPa) in het kadastraal perceelsplan (CADGIS). Deze overname gebeurt per gemeente volgens een vooraf opgemaakte planning. Gedurende het proces van overname zullen eventuele fouten met betrekking tot de geometrie of perceelnummers worden gedetecteerd en indien nodig worden gecorrigeerd.

  De planning kan je volgen via de tabel Stand van zaken GRB versie 2018.

  Het eindresultaat van dit project is één unieke percelenkaart voor Vlaanderen met, voor elk eigendomsperceel, een benaderde vectoriële voorstelling van ligging en vorm, bruikbaar in een schaalbereik van 1/250 – 1/5000. Er wordt gestreefd naar een geometrische nauwkeurigheid van de perceelsgrenzen die in lijn is met de Europese INSPIRE aanbevelingen1, namelijk 1m in stedelijk gebied en 2.5m in landelijk gebied. Het is belangrijk te benadrukken dat de perceelsgeometrie in deze kaart, geen vervanging is voor de juridische landmeters- en afpalingsplannen. Eens de ‘administratieve percelen’ (Adp) uit het GRB zijn overgenomen door de AAPD, zal zij verder instaan voor het beheer ervan volgens specifieke afspraken tussen beide organisaties met betrekking tot het bewaren van ‘rust in de kaart’ en de geometrische afstemming tussen de perceels- en de gebouwgeometrie.

  Het uniek percelenplan is meteen de bron voor de administratieve percelen (Adp) uit het GRB én voor de kadastrale percelen (Bpn_CaPa) in CADGIS. Beide producten zullen dan ook dezelfde percelen bevatten voor die gemeenten die, volgens de projectplanning, opgenomen zijn in het uniek percelenplan.