chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Haard- en standplaatstoelage

  Is een jaarlijkse toelage die maandelijks wordt uitbetaald en een aanvulling vormt op het salaris.

  Afhankelijk van de gezinssituatie én het salaris krijgt het personeelslid ofwel een haardtoelage ofwel een standplaatstoelage ofwel geen van beide.

  Gezinssituatie

  De haardtoelage wordt toegekend aan:

  • het gehuwde, niet van tafel en bed gescheiden personeelslid;
  • het samenwonende personeelslid;
  • het alleenstaande personeelslid aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald.

  De standplaatstoelage wordt toegekend aan het personeelslid dat geen recht heeft op een haardtoelage.
  Opmerking: er wordt maar één haardtoelage per gezin verleend; in voorkomend geval heeft de andere partner dan de standplaatstoelage.

  Salaris

  De haard- en standplaatstoelage is, naast de gezinssituatie, ook afhankelijk van het (niet geïndexeerde) bruto jaarsalaris:

  Salaris Haardtoelage Standplaatstoelage
  ≤ 16.421,84 euro (100%) 719,89 euro (100%) 359,95 euro (100%)
  tussen 16.421,84 en 18.695,86 euro (100%) 359,95 euro (100%) 179,98 euro (100%)
  > 18.695,86 euro (100%) geen geen

  Bovenstaande bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Om de actuele waarde te kennen moet u de bedragen vermenigvuldigen met de op dit moment geldende verhogingscoëfficiënt.

  Artikel VII 19 van het VPS voorziet in een garantiebepaling voor personeelsleden van wie het salaris hoger is dan bovenvermelde grens van € 16.421,84 of €18.695,86. Hun bezoldiging mag niet kleiner zijn dat in het geval het salaris gelijk zou zijn aan bovenvermeld grensbedrag. Zij ontvangen dan eventueel een gedeeltelijke haard- of standplaatstoelage.

  De "bezoldiging" is het salaris, verhoogd met de volledige of gedeeltelijke haard- of standplaatstoelage, en voor de ambtenaar verminderd met de inhouding FOP (7,5%).

  Voorbeeld berekening ambtenaren

  salaris haardtoelage globale bez. verschil H/St per jaar H/St per maand
  100% Geïnd (1,6084) min. pens.inh 100% Geïnd (1,6084)
  ondergrens 16.421,84 26.412,89 24.431,92 719,89 1 157,87 25.589,79
  effectief salaris 16.750 26.940,70 24.920,15 359,95 578,94 25.499,09

  90,70

  (=25589,79-25499,09)

  669,64

  (=5478,94+90,70)

  55,80

  (669,64/12)

  standplaatstoelage
  bovengrens 18.695,86 30.070,42 27.815,14 179,98 289,48 28.104,62
  effectief salaris 18.880 30.366,59 28.089,10 0,00 0,00 28.089,10

  15,52

  (=28104,62-28089,10)

  15,52

   

  1,29

  (15,52/12)

   naar boven

  Regelgeving

  VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 1 – de haard- en standplaatstoelage

   Hulpmiddelen

   Modelformulier voor aanvraag van een haardtoelage