chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Handleidingen Vlaamse overheid

  Handleiding duurzaamheidsoverwegingen bij overheidsopdrachten

  Wie nog niet thuis is in het thema ‘duurzame overheidsopdrachten’ doet er goed aan te starten met het doornemen van de handleiding duurzaamheidsoverwegingen bij overheidsopdrachten . Zowel het milieu-luik als het sociale luik komen uitgebreid aan bod. Deze minicursus duurzame overheidsopdrachten vormt het startpunt voor het verduurzamen van elke opdracht.

  De klemtoon ligt vooral op de verschillende mogelijkheden om een opdracht te verduurzamen. Per ‘fase’ van de opdracht (aanloopfase, opdrachtomschrijving, technische specificaties, selectiecriteria, gunningscriteria en uitvoeringsvoorwaarden) geeft de handleiding aan welke verschillende mogelijkheden deze fase biedt en hoe je die op een succesvolle manier kan benutten. Per fase belicht ze ook steeds de voornaamste ‘valkuilen’. De soms erg theoretische principes worden telkens verduidelijkt via eenvoudige voorbeelden.

  In de handleiding vind je ook een wegwijzer naar het ruime scala aan instrumenten die aankopers kunnen gebruiken bij het verduurzamen van hun opdrachten. Zo wordt het voor de gemiddelde aankoper duidelijker welk instrument in welke situatie het meest geschikt is, en hoe hij het op een nuttige manier kan aanwenden. 

  Het thema duurzame overheidsopdrachten is voortdurend in beweging. De handleiding werd dan ook opgevat als een levend document dat regelmatig zal worden geactualiseerd. De laatste versie vind je steeds terug op deze webpagina.

  Praktijkgids aankopen met sociale impact

  Aanbestedende overheden hebben met hun aankoopbeleid een krachtige hefboom in handen om sociale impact te creëren. Door koopkracht in te zetten kan je als aanbestedende overheid sociale beleidsdoelstellingen realiseren. Maar hoe begin je hieraan? Om aanbestedende overheden te inspireren en gericht aan de slag te laten gaan, lanceerde minister Homans op 26 februari 2018 een praktijkgids over aankopen met sociale impact .

  De praktijkgids neemt aanbestedende overheden mee in een helder stappenplan met vragen zoals: Hoe creëer je draagvlak? Hoe bepaal je je strategische sociale doelstellingen? Hoe werk je concrete overheidsopdrachten uit? … Dit naslagwerk is gekruid met heel wat succesvolle voorbeelden van lokale besturen die samenwerken met ondernemingen uit de sociale economie. Ook de belangrijkste elementen van het juridisch kader over sociale overwegingen bij overheidsopdrachten komen kort aan bod.

  GRO

  GRO is de vervanger en update van de Handleiding Waardering van Kantoorgebouwen. GRO evenwel is holistischer en ruimer qua opzet. Niet enkel wat de thema’s betreft maar ook het toepassingsgebied. Het kan voor alle functies gebruik worden: kantoorgebouwen, toeristische infrastructuur, musea, gemengde functies,… onafhankelijk van de grootte van een bouwproject.

  De methodiek is aangepast en verruimd, maar blijft eenvoudig en overzichtelijk. Criteria binnen de drie categorieën People, Planet, Profit kunnen op maat van het project samengesteld worden. Er wordt met drie prestatieniveaus gewerkt: goed, beter en uitstekend. Gezien de brede inzetbaarheid van GRO worden de criteria niet meer onderling gewogen, maar grafisch in radardiagrammen weergegeven. Binnen een vooropgesteld globaal prestatieniveau en eventuele prioriteiten heeft de ontwerper de vrijheid om tot de meest economische oplossing te komen.

  Naast de kwalitatieve en kwantitatieve criteria is er aandacht voor climate responsive design en de principes van circulaire economie. De beoordeling van de site of het perceel is apart gehouden van het gebouw, gezien de ontwerper hierop vaak geen invloed heeft.

  Meer informatie en de laatste versie van GRO.