chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen bij het team Taaladvies terecht voor advies over de begrijpelijkheid, de gebruiksvriendelijkheid en de taalkundige kwaliteit van de formulieren van de Vlaamse overheid. We geven onze adviezen op verzoek van de communicatiemedewerkers van je entiteit. De formulieren die voldoen aan de criteria voor een gebruiksvriendelijk formulier, krijgen het Heerlijk Helderlabel.

  Formulieren vragen gegevens op om een bepaalde procedure te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld voor de toekenning van een subsidie. Ze bevatten antwoordruimten waarin invullers de gegevens kunnen noteren. Je kunt zowel over papieren formulieren als over digitale formulieren advies vragen. Een papieren formulier is opgemaakt in Word, pdf, OpenOffice of in een ander documentformaat. Het is een apart bestand. De invuller kan een papieren formulier afdrukken, op papier invullen en met de post versturen. Hij kan het ook op het scherm invullen, opslaan en mailen. In een digitaal formulier verloopt de hele formulierdialoog online. De invuller kan het formulier met een verzendknop indienen en afsluiten.

  Werkwijze bij papieren formulieren

  1. Als je advies wilt over de leesbaarheid en de communicatieve kwaliteit van een formulier van je entiteit, neem je eerst contact op met de communicatieambtenaar of de communicatiemedewerkers van je entiteit. Zij kunnen je uitleggen wat de werkwijze van je entiteit is om tot goede formulieren te komen.
  2. Als het voorbereidende werk is afgerond, leg je het ontwerp van het formulier voor aan ons. Je mailt daarvoor naar taaladvies@vlaanderen.be.
  3. We geven je daarna feedback over de begrijpelijkheid, de gebruiksvriendelijkheid en de taalkundige kwaliteit van het ontwerp.
  4. Zodra je de wijzigingsvoorstellen verwerkt hebt, kun je ons een nieuwe versie bezorgen, met je eventuele vragen en opmerkingen. Zo komen we samen stap voor stap tot een kwaliteitsvol formulier.
  5. Als het formulier helemaal afgewerkt is, kennen we er het Heerlijk Helderlabel aan toe.

  Werkwijze bij digitale formulieren

  Op de webpagina over kwaliteitsvolle formulieren vind je meer informatie over de digitalisering van formulieren. Als je een formulier wilt digitaliseren, moet je de volgende vijf stappen doorlopen:

  1. Vereenvoudiging: vraag alleen de gegevens die je effectief nodig hebt.
  2. Gegevensdeling: sluit aan op het MAGDA-platform om de beschikbare gegevens op te halen uit authentieke bronnen. Voor advies kun je terecht bij de afdeling Relatiebeheer van Informatie Vlaanderen. Je mailt daarvoor naar helpdesk.magda@vlaanderen.be.
  3. Formulierdialoog: formuleer heldere rubriekstitels, vragen en aanwijzingen en zet ze in een logische volgorde. Voor advies kun je terecht bij het team Taaladvies. Je mailt daarvoor naar taaladvies@vlaanderen.be.
  4. Technische opbouw: kies een technische oplossing om het formulier te bouwen:
  5. Communicatie: zorg ervoor dat de informatie over de procedure bekendgemaakt wordt en dat het formulier terechtkomt bij de doelgroep.

  Als je een ander systeem gebruikt om het formulier te bouwen, kun je ook advies vragen.

  Hulpmiddelen

  Papieren formulieren

  Digitale formulieren