chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Heerlijk Helder - Doelgroep

  De onderstaande tips helpen je al meteen stevig vooruit als je heerlijk helder wilt communiceren. Je kunt deze tips altijd en overal toepassen, in al je communicatie en in alle teksten die je schrijft.

  Het loont om vanaf het begin heel goed rekening te houden met je doelgroep.

  • Je kunt dan beter beoordelen of je een boodschap het best mondeling of schriftelijk kunt communiceren.
  • Je kunt beter beoordelen of de vorm van een tekst geschikt is voor het doel van de communicatie, bijvoorbeeld een brief of een e-mail, een brochure of een folder, een webpagina of een folder.
  • Lezers en toehoorders zullen sneller weten wat ze willen weten of moeten weten.
  • Lezers en toehoorders zullen zich meer door je boodschappen aangesproken voelen.
  • Lezers en toehoorders zullen zich respectvoller behandeld voelen, ook als het om slecht of minder aangenaam nieuws gaat.
  • Lezers zullen gemakkelijker kunnen bepalen of ze je teksten willen of moeten lezen.
  • Lezers zullen sneller weten wat ze met je teksten kunnen doen.

  1. Focus op wat je lezers of toehoorders willen weten of moeten weten

  Probeer altijd zo goed mogelijk in te schatten wat je lezers of toehoorders nog niet weten. Overschat de doelgroep niet. Stel alle vragen die mensen uit de doelgroep ook kunnen stellen: wie, wat, waarom, waarvoor, hoe, wanneer?

  Bepaal de gemeenschappelijke kenmerken van je doelgroep als de tekst of boodschap voor veel mensen bestemd is. Hebben ze bijvoorbeeld hetzelfde opleidingsniveau, dezelfde leeftijd of dezelfde taalkennis?

  2. Bepaal zorgvuldig wat je kernboodschap is

  Maak voor jezelf duidelijk wat je van je lezers of toehoorders verwacht. Bepaal wat je hoofddoel is: informeren, instructie geven, overtuigen, motiveren of emotioneel beïnvloeden. Bepaal welke informatie je in je boodschap nodig hebt om je hoofddoel te bereiken.

  Beperk het aantal kernboodschappen als je meer dan één kernboodschap hebt. Begin met de kernboodschap die de grootste impact op de doelgroep heeft.

  Als je foto's of ander beeldmateriaal gebruikt, kies dan beeldmateriaal dat je kernboodschap op een juiste en aantrekkelijke manier uitdrukt of ondersteunt.

  3. Spreek je lezer of toehoorder aan waar dat kan

  Verwijs rechtstreeks naar je lezer of toehoorder met u, of met je in informelere situaties. Spreek de lezer rechtstreeks aan in bijvoorbeeld brieven, e-mails, folders en brochures.

  liever niet

  maar wel

  Elke inwoner moet zijn of haar nieuwe adres meteen doorgeven als hij of zij naar een andere straat in zijn of haar gemeente gaat verhuizen.

  Verhuist u naar een andere straat in uw eigen gemeente? Geef uw nieuwe adres dan meteen door.

  Extra exemplaren van de speeldoos kunnen telefonisch besteld worden.

  Voor extra exemplaren van de speeldoos kun je bellen naar 02 345 67 89.

  Vertaal de informatie naar de concrete situatie van de lezer of toehoorder. Gebruik bij zelfstandige naamwoorden geen meervoudsvormen als je met een enkelvoudsvorm naar de situatie van de lezer of toehoorder kunt verwijzen.

  liever niet

  maar wel

  De premies voor elektrische auto’s kunnen vanaf heden aangevraagd worden via de loketten van de buitendiensten.

  U kunt de premie voor een elektrische auto aanvragen aan het loket in uw provincie. De contactgegevens staan hieronder.

  Voor het aanvragen van de subsidies is het invullen van het bijgaande formulier noodzakelijk.

  Om de subsidie aan te vragen, vult u het bijgaande formulier in.

   Gebruik bij instructies zo veel mogelijk de bevelende vorm.

  liever niet

  maar wel

  Men dient voor elke factuur de factuurdatum te controleren.

  Controleer voor elke factuur de factuurdatum.

  4. Respecteer je lezer of toehoorder door de juiste toon te kiezen

  Kies een toon die past bij de situatie. Ga daarvoor na hoe je zelf op de boodschap zou reageren. Plaats je niet boven je doelgroep door een gewichtige of bedreigende toon, bijvoorbeeld door ambtelijke, juridische of technische vaktaal of door citaten uit de regelgeving.

  liever niet

  maar wel

  De incidentiecijfers voor influenza fluctueren sterk op jaarbasis.

  Het aantal mensen dat griep krijgt, kan van jaar tot jaar sterk verschillen.

  Conform artikel 5 van het decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen komt u niet in aanmerking voor subsidiëring.

  U komt niet in aanmerking voor subsidiëring omdat uw maatschappelijke zetel niet gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

  Vermijd ook een te familiaire toon, bijvoorbeeld door een aanspreking met de voornaam of door de je-vorm in een situatie waarin de mensen uit de doelgroep een zekere afstand verwachten. Wees consequent in je keuzes zodat de hele boodschap dezelfde toon heeft.

  Kijk voor meer informatie over het gebruik van u en je op http://overheid.vlaanderen.be/communicatie/heerlijk-helder/u-of-je.

  Meer lezen?