Zoeken aanwezigheden

Via Zoeken aanwezigheden op het openbaar domein kan je zoeken naar busroutes, omleidingen, werkopdrachten en manifestaties.

In de resultatenlijst worden van wederkerende manifestaties en omleidingen de individuele voorkomens weergegeven.

Stap 1: Aanmelden

Meld je aan in het GIPOD: aanmelden.

Stap 2: Open de pagina Zoeken aanwezigheden

Selecteer Aanwezigheden > Zoeken

Stap 3: Invullen velden

Veld Omschrijving
Referentie Zoek via de referentie die de beheerder aan de aanwezigheid gegeven heeft (gedeeltelijke overeenstemming). Je bent niet verplicht om een referentie in te vullen.
Beschrijving Zoek via de beschrijving van de aanwezigheid (gedeeltelijke overeenstemming). Je bent niet verplicht om een beschrijving in te vullen.
Periode Zoek via een periode. Alle aanwezigheden waarvan de periode overlapt met de ingegeven periode worden geselecteerd. Je bent niet verplicht om een periode in te vullen. Je kan ook enkel een startdatum of enkel een einddatum invullen.  
Beheerder  Zoek via de beheerder. De beheerder is de partij of organisatie die de aanwezigheid heeft aangemaakt. Je bent niet verplicht om een beheerder in te vullen. Bij het openen van de zoekpagina wordt standaard jouw partij/organisatie ingevuld. Indien je de beheerder invult, krijg je ook de aanwezigheden van de suborganisaties van deze organisatie te zien.
Type  Zoek via het type aanwezigheid. Je bent niet verplicht om een type aanwezigheid te selecteren. Selecteer Werkopdracht, Manifestatie, Omleiding en/of Bus-Tram-Metro om de zoekresultaten te verfijnen. 
Status werkopdracht Zoek via de status van de werkopdracht. De status kan zijn: Niet-concreet gepland, Concreet gepland, In uitvoering of Uitgevoerd. Je bent niet verplicht om een status te selecteren en kan dus ook op alle statussen zoeken.
Status manifestatie  Zoek via de status van de manifestatie. De status kan zijn: Niet-vergund, Vergund of Onbekend. Je bent niet verplicht om een status te selecteren en kan dus ook op alle statussen zoeken. 
Status omleiding  Zoek via de status van de omleiding. De status kan zijn: Voorstel, In aanvraag, Vergund of Onbekend. Je bent niet verplicht om een status te selecteren en kan dus ook op alle statussen zoeken.   
Zone 

Zoek geografisch:

- Selecteer Enkel in interessezone indien je enkel aanwezigheden wil selecteren waarvan de zone overlapt met de interessezone van jouw partij of organisatie.

- Selecteer Enkel in synergie-interessezone indien je enkel aanwezigheden wil selecteren waarvan de zone overlapt met de synergie-interessezone van jouw partij of organisatie.

- Selecteer Vlaanderen indien je geen geografische selectie wil uitvoeren.

- Selecteer Gemeente/Straat indien je enkel de aanwezighden wil zoeken waarvan de zone overlapt met de geselecteerde gemeente of straat. Voor straten wordt rekening gehouden met een buffer van 20 m vanaf het midden van de straat.

- Selecteer Enkel in getekende zone indien je zelf een zone wil intekenen. Enkel de aanwezigheden waarvan de zone overlapt met de ingetekende zone zullen geselecteerd worden. 

Bekijk de documentatie over de kaartfuncties indien je meer wil weten over hoe je een zone kan intekenen.

Stap 4: Zoeken

Klik op Zoeken.

Stap 5: Bekijk de resultaten

Standaard wordt een resultatenlijst getoond met alle aanwezigheden die voldoen aan de opgegeven zoekcriteria.

  • Je kan de resultatenlijst verder verfijnen door één of meerdere zoekcriteria aan te passen en opnieuw te zoeken. 
  • Je kan de resultatenlijst sorteren door op een kolomtitel te klikken. Standaard wordt er gesorteerd op de ID van de aanwezigheden.
  • Je kan de lijst met zoekresultaten exporteren naar Excel door op de knop Export Resultaat te klikken.
  • Klik op de ID van een aanwezigheid indien je de details van die aanwezigheid wil bekijken.

Klik op het tabblad Kaart om de resultaten geografisch te bekijken.

  • Wanneer je klikt op een aanwezigheid in de lijst links van de kaart, zal de kaart inzoomen naar die specifieke aanwezigheid.
  • Wanneer je klikt op een icoontje op de kaart, zal in de lijst links aangegeven worden welke aanwezigheid het betreft.
  • Klik op de GIPOD ID van een aanwezigheid in de lijst links om de detailpagina van de aanwezigheid te bekijken.