Beheermogelijkheden

Innames, aanwezigheden op het openbare domein, synergie-aanvragen, synergieën, ... kortom alle entiteiten in GIPOD worden beheerd door de organisatie die als Beheerder aangeduid staat op het tabblad 'Algemeen'. Bij een synergie spreekt men van de Piloot

Deze organisatie is volgens het GIPOD-decreet verantwoordelijk voor het ingeven en bijwerken van de data, alsook voor de juistheid ervan. Gebruikers van deze organisatie met de bijdragerrol (en dus bijhorende bijdragerrechten) kunnen entiteiten aanmaken, wijzigen en verwijderen voor hun organisatie in GIPOD.

In onderstaand voorbeeld is organisatie 'Rood' de beheerder van de werkopdracht.

Daarnaast zijn er nog enkele andere opties om innames en aanwezigheden te beheren in GIPOD: