Hinder

"Minder hinder door meer synergie" is één van de doelstellingen van GIPOD. Het is belangrijk dat de hinder die veroorzaakt zal worden door innames van het openbaar domein, zo goed mogelijk ingegeven wordt, want: 

  1. Correctere en volledigere informatie over de hinder zal andere organisaties toelaten om conflicten beter te beoordelen. 
  2. Burgers zullen de te verwachten hinder beter kunnen interpreteren en inschatten. 
  3. Hergebruikers van data, zoals hulpdiensten en navigatiesoftware, zijn enkel gebaat bij correcte hinderinformatie. 

Hinder wordt in GIPOD gedefinieerd op niveau van de inname (werkopdracht/manifestatie) en kan ingegeven worden aan de hand van 4 kenmerken: de omschrijving, de richting, de locaties van de hinder en de gevolgen van de hinder.
>  Meer info over het ingeven van hinder

Op basis van de ingegeven locaties, zal de hinder die de inname veroorzaakt geclassificeerd worden als belangrijk of niet-belangrijk.
>  Meer info over de classificatie van hinder

Men kan innames ook opzoeken aan de hand van de hinder die ze veroorzaken. Bijv. alle werkopdrachten in een bepaalde gemeente in een bepaalde periode die hinder op de rijbaan veroorzaken, of waarvoor er een omleiding voorzien werd.
>  Meer info over het zoeken naar hinder