Raadplegen en wijzigen toegekende manifestatie

Een toegekende manifestatie is een manifestatie waarvoor je delegatierechten hebt ontvangen.

Stap 1: Aanmelden

Meld je aan in het GIPOD: aanmelden.

Stap 2: Selecteer en open een toegekende manifestatie

Je kan op een aantal manieren een toegekende manifestatie selecteren en openen:

Zoeken toegekende manifestaties    Selecteer Innames > Manifestaties > Zoeken delegaties.
Open GIPOD-entiteit Op iedere pagina vind je rechtsbovenaan een veld. Vul er een ID in en klik op Open.

Stap 3: Bekijk de details van de toegekende manifestatie

Er zijn acht tabbladen met informatie over een manifestatie. De eerste vijf tabbladen geven meer gedetailleerde informatie over de manifestatie. 

 • In het tabblad Algemeen vind je algemene informatie over de manifestatie. 
 • Het tabblad Zone toont de zone van de manifestatie.
 • In het tabblad Hinder wordt de hinder die de manifestatie veroorzaakt, aangeduid. 
 • In het tabblad Contact vind je de contactgegevens van alle organisaties die betrokkenen zijn bij de manifestatie. 
 • Het tabblad Delegatie geeft een overzicht van welke delegaties er actief zijn voor de manifestatie.
 • In het tabblad Omleidingen worden eventuele omleidingen voor de manifestatie weergegeven. 
 • Het tabblad Conflicten geeft een overzicht van de potentiële conflicten waarbij de manifestatie betrokken is.
 • Het tabblad Wijzigingen bevat het tijdstip waarop de manifestatie aangemaakt werd en een overzicht van de eventuele wijzigingen die daarna aan de manifestatie werden aangebracht. 

Tab Omschrijving
Algemeen Algemene informatie over de manifestatie.
Zone Zone van de manifestatie.
Hinder  Informatie over de hinder die de manifestatie veroorzaakt. 
Contact  Contactgegevens van alle betrokken organisaties. 
Delegatie Overzicht van de actieve delegaties voor de manifestatie.
Omleidingen Informatie over eventuele omleidingen voor de manifestatie.
Conflicten  Een overzicht van de potentiële conflicten waarbij de manifestatie betrokken is.
Wijzigingen Een overzicht van de eventuele wijzigingen die aan de manifestatie werden aangebracht, inclusief tijdstip van creatie.

Stap 4: Wijzig de toegekende manifestatie

Wanneer je wijzigingen wil aanbrengen aan de toegekende manifestatie, klik je eerst op de knop Bewerken onderaan de manifestatie. Afhankelijk van de delegatierechten die toegekend zijn aan jouw organisatie, zal je meer of minder informatie van de manifestatie kunnen aanpassen. Een overzicht van de toegekende delegatierechten vind je terug op het tabblad Delegatie.

Sommige velden zullen als tekstbox weergegeven worden. Voor deze velden heeft jouw organisatie dus delegatierechten gekregen, en die kan je bijgevolg wijzigen. Velden waarvoor je geen rechten gekregen hebt, zijn niet wijzigbaar (en zullen ook niet als tekstbox weergegeven worden).

Tabblad Algemeen

Het tabblad Algemeen bevat algemene informatie over de manifestatie.

Veld Omschrijving
Referentie De referentie van de manifestatie.
Beheerder De beheerder van de manifestatie.
Beschrijving* De beschrijving van de manifestatie.
Opmerking* Een bijkomende opmerking.
URL* Link naar een website waar meer informatie te vinden is.
Type inname* Type van de manifestatie.
Status*  Status van de manifestatie. Zie ook Publicatieregels voor manifestaties
Starttijdstip*   Starttijdstip van de manifestatie. Voor een wederkerende manifestatie is dit het starttijdstip van het eerste voorkomen.
Eindtijdstip* Eindtijdstip van de manifestatie. Voor een wederkerende manifestatie is dit het eindtijdstip van het eerste voorkomen.
Duur

Berekende duur van de manifestatie op basis van het start- en eindtijdstip.

Wederkerende manifestatie* Aanduiding of de manifestatie meerdere keren herhaald wordt volgens een bepaald herhalingspatroon. Starttijdstip van deze periode loopt gelijk met het starttijdstip van het eerste voorkomen van de manifestatie. Een suggestie zal worden voorgesteld bij het wijzigen van het starttijdstip.
Patroon* Geeft aan volgens welk patroon de manifestatie herhaald wordt. Enkel van toepassing indien er voor wederkerende manifestatie werd gekozen. Opgelet: het aantal voorkomens is beperkt tot maximaal 150.

* : enkel deze velden kunnen worden aangepast door de gedelegeerde bijdrager van de manifestatie, op voorwaarde dat hiervoor delegatierechten ontvangen zijn.

Tabblad Zone

Het tabblad Zone toont de zone van de manifestatie. Deze zone kan worden aangepast door de gedelegeerde bijdrager van de manifestatie, indien hiervoor delegatierechten ontvangen zijn.

Tabblad Hinder

Het tabblad Hinder geeft informatie over de hinder die de manifestatie veroorzaakt.

Veld Omschrijving
Omschrijving  De omschrijving van de hinder
Richting  Een aanduiding in welke rijrichting de hinder veroorzaakt wordt.
Locaties  Aanduiding van de locaties waar er hinder optreedt (voetpad, rijweg, middenberm, ... )  
Gevolgen  Aanduiding van de gevolgen van de hinder (afgesloten wegelement, omleiding, ...)

Indien je delegatierechten voor 'Hinder' ontvangen hebt, kan je alle velden op dit tabblad wijzigen.

Tabblad Contact

De tab Contact bevat de contactgegevens van de verantwoordelijke van de manifestatie, alsook van de initiatiefnemer van de manifestatie en evt. andere betrokken organisaties. 

 • GIPOD Interne Contactgegevens zijn de gegevens die enkel zichtbaar zijn in GIPOD en gebruikt kunnen worden om onderling af te stemmen tussen geregistreerde GIPOD-gebruikers.
 • De Publieke Contactgegevens zijn de contactgegevens voor de manifestatie die ontsloten zullen worden naar het grote publiek.
 • Onder Initiatiefnemer van je de contactgegevens van de initiatiefnemer van de manifestatie terug.
 • Onder Betrokken organisaties vind je de contactgegevens van alle andere betrokken organisaties terug. Dus ook die van je eigen organisatie, die als gedelegeerde organisatie betrokken is bij de uitvoering van de manifestatie.

Om alle contactgegevens van een betrokken organisatie weer te geven, klikt u op de naam van de organisatie in de tabel.

Voor elke set van contactgegevens, zijn volgende velden beschikbaar:

Veld Omschrijving
Bedrijf Naam van het bedrijf of de organisatie.
Dit veld wordt automatisch overgenomen uit security en is niet wijzigbaar in GIPOD.
KBO-nummer Het KBO-nummer is hetzelfde als het BTW-nummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers.
Dit veld wordt automatisch overgenomen uit security en is niet wijzigbaar in GIPOD.
Naam Naam van de contactpersoon van de organisatie.
Voornaam Voornaam van de contactpersoon van de organisatie.
Telefoon 1 Telefoonnummer
Telefoon 2 Extra telefoonnummer, bijv. gsm-nummer
E-mail E-mailadres
Extra adreslijn  Extra adreslijn
Straat Straatnaam
Nummer Huisnummer
Postcode Postcode
Gemeente Gemeente
Land Land

De gegevens van je eigen organisatie kan je als gedelegeerde bijdrager altijd aanpassen, de gegevens van andere betrokken organisaties kan je enkel aanpassen als je daarvoor delegatierechten ('Betrokkenen') ontvangen hebt. Ook om de GIPOD Interne Contactgegevens en de Publieke Contactgegevens te kunnen aanpassen, heb je delegatierechten nodig (resp. 'Interne Contactgegevens' en 'Publieke Contactgegevens').

Tabblad Delegatie

Het tabblad Delegatie geeft een overzicht van welke delegaties er actief zijn voor een manifestatie. Hier kan je als gedelegeerde organisatie nooit iets aan wijzigen. 

Tabblad Omleidingen

Het tabblad Omleidingen toont het overzicht van de omleidingen die zijn aangemaakt voor de manifestatie. Indien je het delegatierecht 'Omleidingen' ontvangen hebt, kan je op dit tabblad: 

 • een nieuwe omleiding aanmaken voor de manifestatie. De beheerder van de omleiding zal wel nog steeds de beheerder van de manifestatie zijn, niet de gedelegeerde bijdrager die hier de omleiding aanmaakt.
 • een bestaande omleiding verwijderen, ook al is deze aangemaakt door de beheerder van de manifestatie.
 • doorlinken naar het detail van een omleiding door op het ID van de omleiding te klikken. Daar kan men dan de omleiding wijzigen.

Tabblad Conflicten

Het tabblad Conflicten geeft de lijst met potentiële conflicten tussen de manifestatie enerzijds en andere aanwezigheden op het openbaar domein anderzijds. Er zijn 2 subtabs: 'Conflicten met WO/MAN/OML' en 'Conflicten met De Lijn'. 

 • Onder de lijst is een kaartview beschikbaar. Klikt men op een conflict in de lijst, zal dit op de kaart getoond worden. 
 • Je kan de lijst met conflicten exporteren naar Excel door op de knop Export Resultaat te klikken.
 • De conflictenlijst kan te allen tijde vernieuwd worden door op de Vernieuwen-knop te klikken.
 • Klik op de conflict ID indien je de details van het conflict wil bekijken.
 • Klik op de ID van een aanwezigheid openbaar domein indien je de details over deze werkopdracht, manifestatie, omleiding of busroute/halte wil bekijken.
 • Conflicten beoordelen doe je m.b.v. de radiobuttons boven de tabel en/of de checkboxen links en de beoordeel-knoppen: Ja / Neen / Verwijder beoordeling.
 • De lijst kan gefilterd worden op de kolom 'Mijn beoordeling', dit is de beoordeling die de eigen organisatie aan het conflict gegeven heeft.

Tabblad Wijzigingen

Het tabblad Wijzigingen bevat een lijst van de belangrijkste wijzigingen die de manifestatie onderging. Ook het tijdstip waarop de manifestatie werd aangemaakt, wordt weergegeven.

Aanverwante onderwerpen:

Zoeken delegaties voor manifestaties