Raadplegen manifestatie

Stap 1: Aanmelden

Meld je aan in het GIPOD: aanmelden.

Stap 2: Selecteer en open een manifestatie of andere inname

Je kan op een aantal manieren een manifestatie of andere inname selecteren en openen.

Stap 3: Bekijk de details van de manifestatie of andere inname

Indien je een manifestatie of andere inname van je eigen organisatie bekijkt en beschikt over de rol GIPOD-Bijdrager, dan kan je de manifestatie wijzigen. Indien je een manifestatie bekijkt van een andere organisatie of indien je niet beschikt over de rol GIPOD-bijdrager, dan kan je de manifestatie enkel bekijken en niet wijzigen.

Bekijk Wijzigen manifestatie indien je meer informatie wil over het wijzigen van een manifestatie.

Er zijn acht tabbladen met informatie over een manifestatie. De eerste vijf tabbladen geven meer gedetailleerde informatie over de manifestatie. 

 • In het tabblad Algemeen vind je algemene informatie over de manifestatie. 
 • Het tabblad Zone toont de zone van de manifestatie. 
 • In het tabblad Hinder wordt de hinder die de manifestatie veroorzaakt aangeduid.
 • In het tabblad Contact vind je de contactinformatie.
 • In het tabblad Delegatie vind je informatie over eventuele delegaties. 
 • In het tabblad Omleidingen worden eventuele omleidingen voor de manifestatie weergegeven. 
 • Het tabblad Conflicten geeft een overzicht van de potentiële conflicten waarbij de manifestatie betrokken is.
 • Het tabblad Wijzigingen bevat het tijdstip waarop de manifestatie aangemaakt werd en een overzicht van de eventuele wijzigingen die daarna aan de manifestatie werden aangebracht. 
Tab Omschrijving
Algemeen Algemene informatie over de manifestatie.
Zone Intekenen van een zone.
Hinder  Informatie over de hinder die de manifestatie veroorzaakt. 
Contact Contactinformatie.
Delegatie Informatie over eventuele delegaties voor de manifestatie.
Omleidingen Informatie over eventuele omleidingen voor de manifestatie.
Conflicten Een overzicht van de potentiële conflicten waarbij de manifestatie betrokken is.
Wijzigingen Een overzicht van de eventuele wijzigingen die aan de manifestatie werden aangebracht, inclusief tijdstip van creatie.

Tab Algemeen

Het tabblad Algemeen bevat algemene informatie over de manifestatie.

Veld Omschrijving
Referentie De referentie van de manifestatie.
Beheerder  De beheerder van de manifestatie. 
Beschrijving De beschrijving van de manifestatie.
Opmerking Een bijkomende opmerking.
URL Link naar een website waar eventueel meer informatie te vinden is.
Type inname Het type van de inname van het openbaar domein.
Status  De status van de manifestatie. Zie ook Publicatieregels voor manifestaties
Periode De periode van de manifestatie. Deze periode wordt enkel weergegeven voor manifestaties die niet wederkerend zijn.
Herhaling Omschrijft het patroon van de wederkerigheid van de manifestatie.
Voorkomens De tijdstippen waarop de manifestatie voorkomt.

Tabblad Zone

Het tabblad Zone toont de zone van de manifestatie.

Tabblad Hinder

Het tabblad Hinder geeft informatie over de hinder die de manifestatie veroorzaakt.

Veld Omschrijving
Omschrijving De omschrijving van de hinder
Richting Een aanduiding in welke rijrichting de hinder veroorzaakt wordt.
Locaties Aanduiding van de locaties waar er hinder optreedt (voetpad, rijweg, middenberm, enz.)
Gevolgen Aanduiding van de gevolgen van de hinder (afgesloten wegelement, omleiding, enz.)

Tabblad Contact

Het tabblad Contact geeft informatie over de GIPOD interne maar ook publieke contactgegevens en de eventuele initiatiefnemer van de manifestatie of andere inname.

GIPOD Interne Contactgegevens en Publieke Contactgegevens bevatten de contactgegevens van de verantwoordelijke(n) van de manifestatie. Onder Initiatiefnemer vind je de contactgegevens van de initiatiefnemer van de manifestatie.

Veld Omschrijving
Bedrijf Naam van het bedrijf of de organisatie die verantwoordelijk is voor de manifestatie.
KBO-nummer Het KBO-nummer is hetzelfde als het BTW-nummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers.
Naam Naam van de contactpersoon.
Voornaam Voornaam van de contactpersoon.
Telefoon 1 Telefoonnummer
Telefoon 2 Telefoonnummer
E-mail E-mailadres
Extra adreslijn Extra adreslijn
Straat Straatnaam
Nummer Huisnummer
Postcode Postcode
Gemeente Gemeente
Land Land

Tabblad Delegatie

Het tabblad Delegatie toont een overzicht van de actieve delegaties voor de manifestatie: organisaties + actieve delegatierechten worden opgesomd. 

Tabblad Omleidingen

Het tabblad Omleidingen toont :

Bij het aanmaken van de manifestatie wordt nl. op basis van de zone van de manifestatie en de instellingen van de stad/gemeente waar de manifestatie ligt, automatisch berekend welke organisatie moet oordelen of een omleiding nodig is en welke organisatie de omleidingen dan effectief zal beheren in GIPOD.

Tabblad Conflicten

Het tabblad Conflicten geeft een lijst met potentiële conflicten tussen de manifestatie enerzijds en andere aanwezigheden op het openbaar domein anderzijds. Er zijn 2 subtabs: 'Conflicten met WO/MAN/OML' en 'Conflicten met De Lijn'. 

 • Onder de lijst is een kaartview beschikbaar. Klik je op een conflict in de lijst, zal dit op de kaart getoond worden.
 • Je kan de lijst met conflicten exporteren naar Excel door op de knop Export Resultaat te klikken.
 • De conflictenlijst kan te allen tijde vernieuwd worden door op de Vernieuwen-knop te klikken.
 • Klik op de conflict ID indien je de details van het conflict wil bekijken.
 • Klik op de ID van een aanwezigheid openbaar domein indien je de details van deze werkopdracht, manifestatie omleiding of busroute/halte wil bekijken.
 • Conflicten beoordelen doe je m.b.v. de radiobuttons boven de tabel en/of de checkboxen links en de beoordeel-knoppen: Ja / Neen / Verwijder beoordeling.
 • De lijst kan gefilterd worden op de kolom 'Mijn beoordeling', dit is de beoordeling die de eigen organisatie aan het conflict gegeven heeft.

Tabblad Wijzigingen

Het tabblad Wijzigingen bevat een lijst van de eventuele wijzigingen die aan de manifestatie of de behorende omleidingen werden aangebracht. Ook het tijdstip waarop de manifestatie werd aangemaakt, wordt weergegeven.

Aanverwante onderwerpen:

Een nieuwe manifestatie aanmaken

Een manifestatie wijzigen

Een manifestatie verwijderen