Wijzigen manifestatie

Stap 1: Aanmelden

Meld je aan in het GIPOD: aanmelden.

Stap 2: Selecteer en open een manifestatie of andere inname

Je kan op een aantal manieren een manifestatie selecteren en openen.

Elke bijdrager van een organisatie kan een manifestatie van zijn organisatie of een onderliggende suborganisatie wijzigen.

Stap 3: Wijzig de details van de manifestatie of andere inname

Klik op de knop Bewerken om de editeer-modus te activeren. (Als deze knop niet beschikbaar is, heb je onvoldoende rechten om deze manifestatie te wijzigen - zie Rollen)

Je kan nu de manifestatie van jouw organisatie, of een suborganisatie ervan, wijzigen. Bekijk Nieuwe manifestatie indien je meer informatie wilt over de in te vullen velden. Vanaf stap 3 zijn het aanmaken en het wijzigen van een manifestatie analoog.

Voor een bestaande manifestatie worden ook de verschillende terugkerende periodes van de manifestatie getoond (=voorkomens). Het aantal voorkomens is beperkt tot maximaal 150. Het is mogelijk om een afzonderlijk voorkomen aan te passen of te verwijderen.

Het beheer kan je overdragen naar eender welke andere organisatie binnen jouw organisatiestructuur.

Opmerking: wanneer je het beheer overdraagt naar een andere (sub)organisatie binnen jouw organisatiestructuur, zullen automatisch ook de GIPOD interne contactgegevens overschreven worden met de basiscontactgegevens van deze organisatie. Zo hoeft de nieuwe beheerder die niet meer zelf te doen. De publieke contactgegevens blijven ongewijzigd, want meestal blijft het aanspreekpunt voor de burger dezelfde persoon of dienst. Uiteraard kan je deze wel zelf manueel wijzigen.

Stap 4: Bewaren

Klik op Bewaren.

Aanverwante onderwerpen:

Een nieuwe manifestatie aanmaken

Een manifestatie raadplegen

Een manifestatie verwijderen