Zoeken delegaties voor manifestaties en andere innames

Een gedelegeerde manifestatie is een manifestatie waarbij de beheerder (met de rol 'GIPOD-bijdrager') gedelegeerde rechten heeft gegeven aan een andere betrokken organisatie zodat deze ook een aantal wijzigingen kan doorvoeren aan de manifestatie. 

Met deze zoekopdracht kan je een overzicht krijgen van:

  • de manifestaties die jouw organisatie gedelegeerd heeft = gedelegeerde manifestaties
  • de manifestaties die aan jouw organisatie toegekend zijn = toegekende manifestaties

Stap 1: Aanmelden

Meld je aan in het GIPOD: aanmelden.

Stap 2: Open de pagina Zoeken delegaties 

Selecteer Innames Manifestaties Zoeken delegaties.

Stap 3: Invullen zoekcriteria 

Veld Omschrijving
Ik zoek naar  Kies welke delegaties je wil zoeken:
- "Gedelegeerde manifestaties" als je wil zoeken naar manifestaties die jouw organisatie gedelegeerd heeft aan een andere organisatie
- "Toegekende manifestaties" als je wil zoeken naar manifestaties waarvoor er gedelegeerde rechten aan jouw organisatie toegekend zijn 
Referentie Zoek via de referentie die de beheerder aan de manifestatie of inname gegeven heeft (gedeeltelijke overeenstemming). Je bent niet verplicht om een referentie in te vullen.
Beschrijving Zoek via de beschrijving van de manifestatie of inname (gedeeltelijke overeenstemming). Je bent niet verplicht om een beschrijving in te vullen.
Periode Zoek via een periode. Alle manifestaties of innames waarvan een periode overlapt met de ingegeven periode worden geselecteerd. Je bent niet verplicht om een periode in te vullen. Je kan ook enkel een startdatum of enkel een einddatum invullen.
Type  Zoek via het type van de manifestatie of inname. Je bent niet verplicht om een type te selecteren. 
Status  Zoek via de status van de manifestatie. 
Gedelegeerd aan / Beheerder Zoek via de organisatie aan wie de manifestatie gedelegeerd zijn / die de beheerder is. Je bent niet verplicht om een organisatie te selecteren.
Zone

Zoek geografisch:

- Selecteer Enkel in interessezone indien je enkel manifestaties en andere innames wil zoeken waarvan de zone overlapt met de interessezone van jouw organisatie.

- Selecteer Enkel in synergie-interessezone indien je enkel manifestaties en andere innames wil zoeken waarvan de zone overlapt met de synergie-interessezone van jouw organisatie.

- Selecteer Vlaanderen indien je geen geografische selectie wil uitvoeren.

- Selecteer Gemeente/Straat indien je enkel de manifestaties wil zoeken waarvan de zone overlapt met de geselecteerde gemeente of straat. Voor straten wordt rekening gehouden met een buffer van 20 m vanaf het midden van de straat.

- Selecteer Enkel in getekende zone indien je zelf een zone wil intekenen. Enkel de maninfestaties en innames waarvan de zone overlapt met de ingetekende zone, zullen gevonden worden.

Bekijk de documentatie over de kaartviewer indien je meer wil weten over hoe je een zone kan intekenen.

Schrijfrechten  Selecteer op welke gedelegeerde/toegekende schrijfrechten je precies wil zoeken. Wanneer je 'Alle' (of niks) aanvinkt, zullen alle delegaties die overeenkomen met de andere ingegeven zoekcriteria weergegeven worden. Wanneer je 1 of meerdere specifieke schrijfrechten aanduidt, zullen enkel die manifestaties weergegeven worden waarvoor er een delegatie is toegekend/ontvangen voor (minstens) die velden.

Bijv.: wanneer je zoekt op 'Hinder', zal een manifestatie waarvoor je een delegatie ontvangen hebt voor Hinder + Omleidingen getoond worden.

Stap 4: Zoeken

Klik op Zoeken.

Stap 5: Bekijk de resultaten

Standaard wordt een resultatenlijst getoond met alle gedelegeerde/toegekende manifestaties die voldoen aan de opgegeven zoekcriteria.

  • Je kan de resultatenlijst sorteren door op een kolomtitel te klikken. Standaard wordt er gesorteerd op de GIPOD ID.
  • Je kan de lijst met zoekresultaten exporteren naar Excel door op de knop Export Resultaat te klikken.
  • Klik op de ID van een manifestatie indien je de details van die manifestatie wil bekijken.

Klik op het tabblad Kaart om de resultaten geografisch te bekijken.

  • Wanneer je klikt op een manifestatie in de lijst links van de kaart, zal de kaart inzoomen naar die specifieke manifestatie.
  • Wanneer je klikt op een icoontje op de kaart, zal in de lijst links aangegeven worden welke manifestatie het betreft.
  • Klik op de GIPOD ID van een manifestatie in de lijst links om de detailpagina van de manifestatie te bekijken.

Aanverwante onderwerpen:

Een nieuwe manifestatie aanmaken

Een manifestatie raadplegen

Een manifestatie wijzigen

Een manifestatie verwijderen