Nieuwe synergie

Elke bijdrager van een organisatie kan een nieuwe synergie aanmaken voor zijn organisatie of een onderliggende suborganisatie.

Stap 1: Aanmelden

Meld je aan in het GIPOD: aanmelden.

Stap 2: Open de pagina Nieuwe synergie

Selecteer Synergie > Synergieën > Nieuw

OF

Je kan ook een nieuwe synergie aanmaken vanuit een werkopdracht of vanuit een synergie-aanvraag

Dit is eigenlijk eenvoudiger, omdat automatisch informatie van de werkopdracht of de synergie-aanvraag wordt overgenomen.

Stap 3: Invullen velden

Er zijn drie tabbladen van belang bij het aanmaken van een nieuwe synergie:

  • In het tabblad Algemeen voer je algemene informatie in over de synergie.
  • Het tabblad Zone gebruik je om een zone in te tekenen. Je kan ook een bewaarde zone importeren.
  • Het tabblad Contact gebruik je om contactinformatie in te voeren.

De volgende twee tabbladen zijn enkel relevant nadat je een synergie hebt aangemaakt en bewaard:

  • In het tabblad GRB-meldingen kan je een GRB-afwijking melden.
  • Het tabblad Wijzigingen bevat het tijdstip waarop de synergie aangemaakt werd en een overzicht van de eventuele wijzigingen die daarna aan de synergie werden aangebracht.
Tab Omschrijving Verplichte velden
Algemeen Algemene informatie over de synergie Referentie, Beschrijving, Status, Periode, Werkopdracht(en)
Zone Intekenen van een zone Het is verplicht om een zone in te tekenen of te importeren.
Contact Contactinformatie Geen

Tabblad Algemeen

Het tabblad Algemeen bevat algemene informatie over de synergie.

Veld Omschrijving Type Verplicht?
Referentie Uw referentie van de synergie Karakters (max. 100) Ja
Beschrijving De beschrijving van de synergie Karakters (max. 400) Ja
Opmerking Een bijkomende opmerking Karakters (onbeperkt) Nee
Volgens VRN afspraken Aanduiding of de synergie wordt behandeld volgens de VRN-afspraken Ja/Nee Nee
Status Planningsstatus van de synergie: niet-concreet gepland, concreet gepland, in uitvoering of uitgevoerd. Lijst met planningsstatussen Ja
Registratiedatum Tijdstip waarop de synergieovereenkomst werd gesloten. Standaard wordt de datum van vandaag ingevuld. Datum Nee
Startdatum Startdatum van de synergie Datum Ja
Einddatum Einddatum van de synergie Datum Ja
Piloot Organisatie die de synergie beheert

=> Selecteer een piloot

Keuzelijst met de beheerders van de werkopdrachten in de synergie die behoren tot jouw organisatie of een suborganisatie ervan Ja
Werkopdrachten Lijst van werkopdrachten die werden toegevoegd aan de synergie.

=> Toevoegen van werkopdrachten

Tabel met werkopdrachten Ja

Klik op de knop Toevoegen. Er verschijnt een pop-up waarin je met behulp van enkele zoekcriteria werkopdrachten kan zoeken.

Vul één of meerdere zoekcriteria in en klik op de knop Zoeken. Er verschijnt een resultatenlijst met werkopdrachten die voldoen aan de opgegeven zoekcriteria. Vink hierin één of meerdere werkopdrachten aan en klik op de knop Toevoegen om deze aangevinkte werkopdrachten toe te voegen aan de synergie.

Opmerking : werkopdrachten met de status "Uitgevoerd" kan je niet toevoegen aan een synergie.

De piloot is de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de synergie in GIPOD. Dit kan enkel een organisatie zijn die zelf ook een werkopdracht heeft die in de synergie zit. Bij het aanmaken van een synergie kan je kiezen welke organisatie de piloot is: jouw eigen organisatie of een suborganisatie ervan.

Je kan nooit een andere organisatie kiezen als piloot, omdat je niemand de verantwoordelijkheid kan opleggen. Als het nodig is dat een andere organisatie uit de synergie het pilootschap op zich neemt, zal je dit moeten overdragen en zal de andere organisatie dit moeten aanvaarden. Zie overdracht pilootschap  

Selecteer een Piloot uit de keuzelijst die opgemaakt is uit de beheerders van de werkopdrachten in de synergie die behoren tot jouw organisatie of een suborganisatie ervan.

Tabblad Zone

Via het tabblad Zone kan je een zone intekenen of importeren.

Elke synergie heeft een zone. Bekijk de documentatie over de kaartviewer indien je meer wil weten over hoe je een zone kan intekenen.

Wanneer een synergie wordt aangemaakt vanuit een bestaande werkopdracht, dan wordt de zone van de werkopdracht overgenomen als basis voor de zone van de synergie.

Wanneer een synergie wordt aangemaakt vanuit een bestaande synergie-aanvraag, dan wordt de unie van de zones van betrokken werkopdrachten overgenomen als basis voor de zone van de synergie.

Wanneer een synergie wordt aangemaakt vanuit het menu Synergie > Synergieën > Nieuw, dan moet je de zone zelf intekenen. De kaart wordt gecentreerd op de synergie-interessezone van jouw organisatie.

Tabblad Contact

Het tabblad Contact bevat de contactgegevens van betrokken organisaties bij de synergie. Dit zijn een eventuele aannemer van de gemeenschappelijke werken, een veiligheidscoördinator ontwerp en/of een veiligheidscoördinator realisatie.

Vink de betrokkene(n) aan waarvoor je de contactgegevens wil documenteren.

Een aannemer kan geselecteerd worden via de wizard, of vrij ingegeven worden indien hij nog niet in GIPOD gekend is. Contactgegevens van veiligheidscoördinatoren moeten altijd manueel ingegeven worden.

Volgende velden kunnen ingegeven worden voor zowel aannemers als veiligheidscoördinatoren:

Veld Omschrijving Type Verplicht?
Bedrijf Naam van het bedrijf of de organisatie. Karakters
(max. 200)
Verplicht indien u geen naam opgeeft.
KBO-nummer Het KBO-nummer is hetzelfde als het BTW-nummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Cijfers
(exact 10)
Nee
Naam Naam van de contactpersoon. Karakters
(max. 100)
Verplicht indien u geen bedrijf opgeeft.
Voornaam Voornaam van de contactpersoon. Karakters
(max. 100)
Nee
Telefoon 1 Telefoonnummer Karakters
(max. 20)
Nee
Telefoon 2 Telefoonnummer Karakters
(max. 20)
Nee
E-mail E-mailadres Karakters
(max. 320)
Nee
Extra adreslijn Extra adreslijn Karakters
(max. 200)
Nee
Straat Straatnaam Karakters
(max. 200)
Nee
Nummer Huisnummer Karakters
(max. 50)
Nee
Postcode Postcode Karakters
(max. 10)
Nee
Gemeente Gemeente Karakters
(max. 200)
Nee
Land Land Lijst met landen  /

Stap 5: Bewaren

Druk op de knop Bewaren.

Aanverwante onderwerpen:

Een synergie raadplegen

Een synergie wijzigen

Een synergie verwijderen