Alarmen voor aannemers

Alarmen geven aan dat je als gebruiker iets moet doen, ze vragen om actie. Om de datakwaliteit in GIPOD zo hoog mogelijk te houden, is het aangeraden om ernaar te streven de alarmen zo goed mogelijk weg te werken. Enkele voorbeelden zijn:

  • aanpassen van niet-correcte data
  • melden van een GRB-afwijking

Of je de alarmen als aannemer al dan niet te zien krijgt, hangt van een aantal factoren af: 

  • heb je de juiste delegatierechten ontvangen om dit alarm te kunnen oplossen?
  • heb je bij je persoonlijke instellingen aangeduid dat je deze alarmen wil zien of niet?
  • is er een alarm van dit type (want "lege" alarmlijsten worden niet getoond)?

Aannemers kunnen volgende alarmen zien in GIPOD: