Delegatierechten voor aannemers

Mogelijke rechten die je als gedelegeerde aannemer voor een werkopdracht kan ontvangen, zijn:

  • Algemene info 
  • Zone
  • Status - Periode
  • Hinder
  • Omleidingen
  • GRB-melding
  • Interne contactgegevens
  • Publieke contactgegevens
  • Betrokkenen

Voor meer info over het wijzigen van een werkopdracht waarvoor je één of meerdere delegatierechten ontvangen hebt: zie Raadplegen en wijzigen toegekende werkopdracht