Woordenlijst

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Aannemer: persoon die, in opdracht van een initiatiefnemer van een werkopdracht, instaat voor het ontwerp of de voorbereiding en uitvoering van een werkopdracht. Het is ook een aparte rol binnen de Informatie Vlaanderen security en de GIPOD-applicatie.

Aanverwante synergie-aanvraag: wanneer een werkopdracht deel uitmaakt van een synergie-aanvraag en dezelfde werkopdracht wordt gebruikt om positief te antwoorden op een andere synergie-aanvraag, dan zijn de twee synergie-aanvragen met elkaar aanverwant. Dit komt voor in de toepassing wanneer bij aanmaak van een synergie alle werkopdrachten uit de synergie-aanvraag EN die van de aanverwante synergie-aanvragen ter beschikking zijn om uit te kiezen.

Aanwezigheid openbaar domein: er zijn vier types van aanwezigheden openbaar domein: een werkopdracht, manifestatie, omleiding of bus-tram-metro.

Andere inname: andere innames dan werken aan het openbaar domein of manifestaties, waarmee de openbaar domeinbeheerder rekening wenst te houden bij het coördineren van innames openbaar domein.

Actieve periode: de actieve periode van een werkopdracht is de geldende periode. Voor niet-concreet geplande werkopdrachten is dit het ingegeven tijdsvenster. Voor werkopdrachten met status concreet gepland, in uitvoering of uitgevoerd is dit de periode bepaald door het starttijdstip en het eindtijdstip van de werkopdracht. De actieve periode van een werkopdracht wordt gebruikt bij het opsporen van mogelijke conflicten (zie conflictdetectie), bij zoekopdrachten naar werkopdrachten en in allerlei tabellen waar info over werkopdrachten meegegeven wordt (de periode die daar te lezen staat is altijd de actieve periode).

Alarmlijst: een alarmlijst verwacht een actie van de gebruiker, bv. het accepteren of het weigeren van een overdracht pilootschap. Beschrijving van de verschillende alarmlijsten en alarmlijsten voor aannemers.

Antwoord op een synergie-aanvraag: het antwoord van een organisatie die een gelanceerde synergie-aanvraag ontving. Het is toegestaan om te antwoorden op een synergie-aanvraag, zonder een werkopdracht aan het antwoord toe te voegen.

Applicatiebeheerder: rol binnen het GIPOD. Meer informatie: rollen.

As-builtplan: een as-builtplan is een opmetingsplan van de nieuwe toestand na de beëindiging van de werken. Het is geen kopie van een ontwerpplan. Een GRB-conform as-builtplan is een as-builtplan opgemaakt conform de GRB-skeletspecificaties (zogenaamde GRB-skeletbestekken). De GRB-skeletspecificaties zijn een standaard voor het uitvoeren van terrestrische opmetingen en zijn bovendien compatibel met de specificaties van het Grootschalig Referentiebestand (GRB). Op die manier zijn as-builtplannen gestandaardiseerd en compatibel met het GRB en kunnen ze snel en vlot ingepast worden in het GRB (GRB-skeletbestekken). Voor as-builtplannen bestaan er voorlopig nog twee versies van de GRB-skeletspecificaties: de 'oude' skeletspecificaties (GRB-kernbepalingen) en de 'nieuwe' skeletspecificaties (GRB-basis). Op termijn zullen de 'oude' skeletspecificaties niet meer gebruikt worden. Meer info over as-builtplannen

As-builtplan volgens 'oude' specificaties (GRB-kernbepalingen): as-builtplan volgens GRB-skeletspecificaties gebaseerd op de component GRB-kernbepalingen, eventueel aangevuld met andere skeletcomponenten. Deze 'oude' specificaties werden herwerkt in het najaar van 2014, en zijn nu vervangen door een nieuwere versie, nl. de 'nieuwe' specificaties (GRB-basis). Omdat lopende contracten vaak verwijzen naar de skeletcomponenten van vóór de herwerking, blijven gedurende een overgangsperiode beide skeletspecificaties (oude en nieuwe) beschikbaar. Meer info over as-builtplannen

As-builtplan volgens 'nieuwe' specificaties (GRB-basis): as-builtplan volgens GRB-skeletspecificaties gebaseerd op de component GRB-basis, eventueel aangevuld met andere skeletcomponenten. De 'nieuwe' specificaties zijn het resultaat van een grondige herschikking van de GRB-skeletcomponenten in het najaar van 2014. Omdat lopende contracten vaak verwijzen naar de skeletcomponenten van vóór de herschikking, blijven gedurende een overgangsperiode beide skeletspecificaties (oude en nieuwe) beschikbaar. Meer info over as-builtplannen

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Basiscontactgegevens: dit zijn de contactgegevens die als “default” overal als initiële data gebruikt worden. Enkel Applicatiebeheerders van een (sub)organisatie kunnen deze gegevens voor hun eigen (sub)organisatie wijzigen. Meer informatie: Contactgegevens rubriek.

Beheerder interessezone: de partij die de interessezone beheert. Zie applicatiebeheerder.

Beheerder manifestatie of andere inname openbaar domein: de partij die de manifestatie of andere inname beheert.

Beheerder synergie: de piloot van de synergie. Dit is de partij die de synergie beheert.

Beheerder werkopdracht: partij die de werkopdracht beheert.

Belangrijke hinder: er is belangrijke hinder als er minstens een andere locatie dan voetpad, fietspad, parkeerstrook, zijberm of halte openbaar vervoer is geselecteerd

Beschrijving: een verplicht in te vullen veld van een werkopdracht, een manifestatie, een synergie-aanvraag en een synergie.

Bijdrager: rol binnen het GIPOD. Meer informatie: rollen.

Buffer (van toepassing bij multilijn en zoom op locatie): als je een zone tekent door middel van een multilijn of als je een zone selecteert door te zoomen op locatie, dan moet je deze zone ook een buffer meegeven vooraleer je deze kan bewaren.

Buffer: bij het opsporen van conflicten (zie conflictdetectie) wordt rekening gehouden met de ruimtelijke buffer van een aanwezigheid openbaar domein. Deze ruimtelijke buffer wordt rond de zone van een aanwezigheid openbaar domein gelegd. De grootte van de ruimtelijke buffer hangt af van onder meer de locatie van de hinder (bv. belangrijke hinder) en het type aanwezigheid openbaar domein. 

Busroute: zie Bus-Tram-Metro.

Bus-Tram-Metro: een route of belbushalte van een bus, tram of metro. Een route wordt in het GIPOD aangeduid als Bus-Tram-Metro (route) en een belbushalte als Bus-Tram-Metro (halte). Bus-Tram-Metro is tevens een laag die je kan selecteren op de kaartweergave binnen het GIPOD. Routes worden altijd gevisualiseerd. Belbushaltes worden gevisualiseerd vanaf de schaal 1:150.000 (2 km).

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Centraal Referentie adressenbestand (CRAB): CRAB is het adressenproject van Informatie Vlaanderen. Het bestand bevat naast huisnummers en straatnamen ook de geografische positie van de adressen. Van elk van de ruim 3,5 miljoen huisnummers in Vlaanderen wordt een xy-coördinaat opgeslagen.

Concreet gepland: een mogelijke status van een werkopdracht of synergie.

Conflict: Overlap in tijd én ruimte (al dan niet gedeeltelijk) tussen twee aanwezigheden openbaar domein.

Conflictbeoordeling: je kan gedetecteerde conflicten beoordelen of ze voor jouw organisatie een conflict vormen. Conflicten worden gedetecteerd tijdens het proces van conflictdetectie, na dit proces kan je pas conflicten beoordelen.

Conflictdetectie: een proces binnen het GIPOD waarbij aanwezigheden openbaar domein met elkaar worden vergeleken om zo potentiële conflicten te identificeren. Een potentieel conflict ontstaat als er een (gehele of gedeeltelijke) overlapping is tussen de geografische zone en de periode van 2 aanwezigheden. Er wordt bij de conflictdetectie rekening gehouden met een buffer rondom de geografische zones (= ruimtelijke buffer).

Conflictdetectie is een proces dat na een paar minuten (onmiddellijk) wordt uitgevoerd:

  • bij aanmaak van een aanwezigheid
  • bij wijziging van de zone van een werkopdracht (WO) of manifestatie (MAN) of de route van een omleiding (OML)
  • bij wijziging van de status en/of periode van een werkopdracht
  • bij wijziging van de periode van een manifestatie
  • bij wijziging van de periode van een omleiding
  • bij wijziging van de belangrijkheid van de hinder van een WO of MAN
  • zodra een MAN of OML voorbij is
  • indien WO (geen) verplaatsingswerk is
  • bij synergie-aanvraag en synergie
  • bij nieuwe of gewijzigde data van De Lijn

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Deadline: een parameter van een synergie-aanvraag. De deadline is de datum waarop de synergie-aanvraag dient beantwoord te zijn. 

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Effectieve periode: de periode waarin de werkopdracht effectief uitgevoerd zal worden.

Entiteit: zie GIPOD-entiteit.

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Gearchiveerd: een mogelijke status van een synergie-aanvraag. Wanneer een ingetrokken synergie-aanvraag opnieuw wordt gelanceerd (door op de knop 'Herlanceren' te klikken in Bewerken-modus) wordt een nieuwe synergie-aanvraag gemaakt met status Gelanceerd. De originele synergie-aanvraag wijzigt dan van status 'Ingetrokken' naar 'Gearchiveerd' want is niet langer geldig.

Gedeeltelijke overeenstemming: er wordt gezocht naar gedeeltelijke overeenstemmingen van een zoekcriterium, ongeacht of deze hoofd- of kleine letters bevat. Je zoekt bv. op "peer" en krijgt als resultaat "Kweepeer", "Vandenpeereboom" en "Peer" terug.

Gelanceerd: een mogelijke status van een synergie-aanvraag. Bij het nieuw aanmaken of het opnieuw lanceren van een synergie-aanvraag komt de status op 'Gelanceerd'. 

Gelanceerde synergie-aanvragen: een gelanceerde (of een geherlanceerde) synergie-aanvraag wordt ontvangen door alle partijen waarvan de synergie-interessezone overlapt met de zone van de werkopdracht die aan de synergie-aanvraag verbonden is. Binnen het GIPOD kan je zoeken naar de synergie-aanvragen die door jouw organisatie of door een andere organisatie werden gelanceerd.

Geldige zone: zie voorbeelden van ongeldige zones.

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD): applicatie die ontstaan is uit een samenwerkingsovereenkomst tussen o.m. Informatie Vlaanderen, het AWV, De Lijn, de VVSG en de Vlaamse Raad voor Nutsbedrijven (VRN). Het doel van het GIPOD is om de hinder die ontstaat bij innames op het opbaar domein (wegeniswerken, nutswerken, manifestaties en andere activiteiten) maximaal te beperken in tijd en ruimte. Het GIPOD streeft ernaar om alle informatie betreffende de hinder op het openbaar domein te ontsluiten.

Geplande periode: de geplande periode van de werkopdracht is de voorziene periode waarin de werkopdracht uitgevoerd zal worden.

Geplande werkopdracht: een werkopdracht zit in de planningsfase als de status ervan niet-concreet gepland of concreet gepland is.

GIPOD-entiteit: een werkopdracht, manifestatie, omleiding, synergie-aanvraag, synergie, conflict of bus-tram-metro.

GIPOD ID: uniek identificatienummer binnen het GIPOD voor entiteiten: werkopdrachten, manifestaties, omleidingensynergie-aanvragen, synergieën, conflicten en bus-tram-metro.

GIPOD Interne Contactgegevens : contactgegevens die buiten het GIPOD niet verspreid mogen worden: deze gegevens zijn enkel raadpleegbaar door geregistreerde GIPOD gebruikers. Meer informatie: Contactgegevens rubriek.

GIPOD-services: dit zijn stukjes code die je kan integreren in je applicatie om interactie met het GIPOD mogelijk te maken.

GML: geography markup language. Meer info op wikipedia.

GRB-afwijking: het uitvoeren van wegenwerken kan terreinmutaties veroorzaken, waardoor het GRB niet meer overeenkomt met de werkelijkheid. Het GRB moet dan bijgewerkt worden ter hoogte van deze zogenaamde GRB-afwijking. Je kan voor een werkopdracht of voor een synergie aangeven of deze een GRB-afwijking veroorzaakt. Je kan binnen het GIPOD ook meteen een eventuele afwijking melden. GRB-afwijkingen beschrijven in hoofdzaak terreinmutaties, maar dit kunnen ook fouten of onvolledigheden zijn. De GRB-afwijkingen die via het GIPOD kunnen gemeld worden, zijn terreinmutaties. Niet alle werkopdrachten veroorzaken een GRB-afwijking. Voor wat wel of niet een GRB-afwijking is, wordt verwezen naar de handleiding voor het melden van GRB-afwijkingen. Zie http://grbms.agiv.be/Support/Default.aspx voor meer info.

Grootschalig Referentiebestand (GRB): het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een databank met grootschalige gegevens zoals gebouwen, percelen, wegen, waterlopen en spoorbanen. Deze objecten worden gedetailleerd en nauwkeurig opgemeten. De GRB-databank is sinds eind 2013 gebiedsdekkend voor Vlaanderen. Informatie Vlaanderen beheert de gegevens van deze databank. U kunt het GRB als laag selecteren op de kaartweergave binnen het GIPOD.

Grootschalig Referentiebestand Meldingssysteem (GRBMS): het GRB-meldingssysteem is de omgeving beheerd door Informatie Vlaanderen waarbinnen je GRB-afwijkingen kan melden. Om deze toepassing te kunnen gebruiken, moet je als GRB-melder geregistreerd zijn. Zie https://grbms.vlaanderen.be/ voor meer info. De gemelde afwijkingen worden na controle opgenomen in de anomalieëndatabank. Deze dienen als basis voor de GRB-bijhouding. Vanuit het GIPOD kan je GRB-afwijkingen melden, zonder het GRB-meldingssysteem te moeten openen. Dit kan door op de detailpagina van een werkopdracht of een synergie op het tabblad GRB-meldingen te klikken. Vervolgens klik je op de knop Nieuwe melding.

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Hinder: verstoring van de doorstroming van het verkeer (gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd), veroorzaakt door een werkopdracht, een manifestatie of een andere inname. Werken door nutsbedrijven en openbaar domeinbeheerders veroorzaken hinder. Bijvoorbeeld bij de aanleg van nutsvoorzieningen of bij wegeniswerken ontstaat er geplande hinder. Deze werken worden in het GIPOD beheerd door middel van werkopdrachten. Geplande hinder kan ook door manifestaties ontstaan, bv. bij markten, wielerwedstrijden, betogingen, stoeten, speelstraten... Bij geplande hinder wordt het openbaar domein geheel of gedeeltelijk ingenomen voor een bepaalde periode. Door het aangaan van onderlinge synergieën kan de hinder worden beperkt. Het is van belang dat vanaf het ogenblik dat een inname openbaar domein (door een werk of door een manifestatie) gepland wordt, er aandacht wordt geschonken aan coördinatie tussen alle betrokken partijen teneinde hinder te beperken. Het GIPOD moet dit proces ondersteunen.

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Infolijst: bij een infolijst is geen gebruikersactie vereist, de gegevens op een infolijst zijn louter informatief. Bv. een organisatie die interesse kenbaar heeft gemaakt in een werkopdracht van jouw organisatie, wordt getoond in een infolijst. Beschrijving van de verschillende infolijsten.

Informatie Vlaanderen: Informatie Vlaanderen heeft als missie om een optimaal gebruik mogelijk te maken van geografische informatie in Vlaanderen.

Ingetrokken: een mogelijke status van een synergie-aanvraag. Een gelanceerde synergie-aanvraag kan, door op de knop 'Intrekken' te klikken in Bewerken-modus, ingetrokken worden. De status wordt dan gewijzigd van 'Gelanceerd' naar 'Ingetrokken'.

Initiatiefnemer: persoon die een manifestatie organiseert en hiervoor de nodige vergunningen aanvraagt.

Initieel zoomniveau: iedere kaartweergave binnen GIPOD heeft een initieel zoomniveau, dit is het niveau dat je ziet als je de kaart pas hebt geopend. Als je al een zone hebt op de kaartweergave, dan wordt initieel op deze volledige zone zo diep mogelijk ingezoomd.

Initiële beoordeling: bij het aanmaken (en bewerken) van een manifestatie kan de beheerder een initiële beoordeling meegeven om aan te duiden of er al dan niet een omleiding nodig zal zijn voor deze manifestatie. Zo kan het omleidingsproces sneller en efficiënter verlopen. Zie nieuwe manifestatie

Inname openbaar domein: een werkopdracht of een manifestatie of een andere inname die moet geregistreerd worden in het GIPOD. Bv. het plaatsen van afsluitingen, stellingen, containers, materieel, materiaal, kranen, werkloodsen, verhuisliften, enz. Er is altijd een signalisatievergunning vereist. Het openbaar domein mag nooit zonder voorafgaandelijke toestemming ingenomen worden.

Interesse kenbaar maken: je kan interesse kenbaar maken in een werkopdracht door op de detailpagina van een werkopdracht, in het tabblad Interesse en synergie op de knop Interesse kenbaar maken te klikken. Je kan ook interesse kenbaar maken in werkopdrachten van jouw organisatie.

Interessezone: zone waarover een GIPOD-gebruiker informatie wenst te ontvangen omdat dit belangrijk is voor hun werking, bv. een naburige gemeente of strategische uitbreidingsgebieden van een kabel- en leidingbeheerder. Deze zone wordt beheerd door een GIPOD-gebruiker van een organisatie met de rol GIPOD-applicatiebeheerder.

In uitvoering: een mogelijke status van een werkopdracht of synergie. De werkopdracht of synergie krijgen de status "in uitvoering" als de werken effectief bezig zijn.

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Kabel- en leidingbeheerder: zie KLIP.

Kabel- en Leidingportaal (KLIP): met het KLIP, het Kabel- en Leiding Informatieportaal, wil de Vlaamse overheid tegemoetkomen aan de omslachtige ontsluiting en uitwisseling van de informatie over ondergrondse kabels en leidingen. De bedoeling van het KLIP is om informatie over de aanwezigheid van kabels en leidingen efficiënter beschikbaar te maken voor alle planaanvragers die graafwerken plannen. De kabel- en leidinginformatie die bij de individuele kabel- en leidingbeheerders aanwezig is, moet zo beter en sneller ontsloten worden. Het KLIP maakt het mogelijk om via het internetportaal https://klip.vlaanderen.be met één enkele elektronische aanvraag de plannen te bekomen van alle bij het KLIP aangesloten netbeheerders die op de plaats van de werken kabels of leidingen hebben liggen.

KBO-nummer: het BTW-nummer uitgereikt door de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit is een uniek nummer dat uit 10 cijfers bestaat en toegekend wordt aan elke onderneming in België.

KLIP-planaanvraag: informatie die moet ingevuld worden in KLIP om de nodige plannen van kabel- en leidingbeheerders te verkrijgen.

Kunstwerk: een civieltechnisch bouwwerk zoals bv. een brug, een tunnel, een viaduct of een sluis.

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Lanceren van een synergie-aanvraag: zie gelanceerde synergie-aanvragen.

Lambert 72-coördinaten: dit zijn coördinaten volgens het Belgische cartesiaanse, vlakke referentiesysteem voor weergave in 2D-toepassingen. De xy-coördinaten worden uitgedrukt in meter en hebben overal in België een positieve waarde.

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Manifestatie: een publieke vertoning die hinder veroorzaakt op het openbaar domein.

Meegaande organisatie: een organisatie die meegaat in de synergie maar geen piloot is. 

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Niet-concreet gepland: een mogelijke status van een werkopdracht of synergie. Deze status kan gegeven worden aan werkopdrachten of synergieën die op de radar staan, maar waarvan men nog niet zeker is wanneer ze juist zullen doorgaan en óf ze wel degelijk zullen doorgaan.

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Omleiding: route die gevolgd kan worden door de weggebruiker ten gevolge van hinder.

Ongeldige zone: zie voorbeelden van ongeldige zones.

Ontvangen synergie-aanvragen: zie zoeken ontvangen synergie-aanvragen.

Openbaar domein: een openbaar domein in het kader van het GIPOD is een wegbaan (wbn), een kunstwerk (knw) waardoor een wegverbinding (wvb) loopt, een terrein (trn) of een spoorbaan (sbn) van een tram of metro.

Openbaar domeinbeheerder: een gemeente, het Vlaams gewest of de provincie die instaat voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het openbaar domein.

Orthofoto's: een laag met luchtfoto's die je kan selecten op de kaartweergave binnen het GIPOD.  

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Polygoon: een veelhoek bestaande uit lijnstukken die samen een plat vlak omsluiten. Een zone kan als polygoon op de kaart worden getekend. De lijnstukken van de polygoon mogen elkaar daarbij niet kruisen.

Publieke contactgegevens : contactgegevens die buiten het GIPOD verspreid mogen worden: deze gegevens zijn raadpleegbaar in de web toepassing of via SERVICES voor geregistreerde GIPOD gebruikers. Meer informatie: Contactgegevens rubriek.

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z 

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Raadpleger: rol binnen het GIPOD. Meer informatie: rollen.

Rapport: zie rapporten.

Rechten: zie rol.

Referentie: een verplicht in te vullen veld van een werkopdracht, een manifestatie, een synergie-aanvraag en een synergie.

Rol: er zijn diverse rollen gedefinieerd die specifieke rechten hebben op bepaalde onderdelen binnen het GIPOD. Meer informatie: rollen.

Ruimtelijke buffer: een afstandzonering rondom een getekende zone op de kaartweergave.

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z 

Status van een manifestatie: niet-vergund, vergund, onbekend (= overgangsmaatregel tot eind 2016)

Status van een synergie: niet-concreet gepland, concreet gepland, in uitvoering, uitgevoerd.

Status van een synergie-aanvraag: gelanceerd, ingetrokken, vervallen, gearchiveerd.

Status van een werkopdracht: niet-concreet gepland, concreet gepland, in uitvoering, uitgevoerd.

Synergie: verzameling van werkopdrachten die samen uitgevoerd worden.

Synergie-aanvraag: actieve vraag van een kabel- en leidingbeheerder, op basis van een geplande werkopdracht, aan andere GIPOD-gebruikers om hieraan hun eigen werken te koppelen, waardoor de mogelijkheid tot synergie geboden wordt.

Synergie-interessezone: zone waarvoor een partij/organisatie synergie-aanvragen wenst te ontvangen, om later eventueel synergieën aan te gaan. Deze zone wordt beheerd door een GIPOD-gebruiker van een partij/organisatie met de rol GIPOD-applicatiebeheerder.

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Type inname: een parameter die het type van een manifestatie aangeeft, bv. een kermis, een stoet, een wielerwedstrijd,...

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Uitgevoerd: een mogelijke status van een werkopdracht of synergie. De status "uitgevoerd" wordt aan een werkopdracht of synergie toegekend als de werken afgerond zijn en er geen hinder meer is.

URL: een gestructureerde naam die verwijst naar een webpagina, bv. http://www.example.com.

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Veiligheidscoördinator ontwerp: coördinator op het gebied van veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk. (Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen)

Veiligheidscoördinator realisatie: coördinator op het gebied van veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk. (Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen)

Veroorzaakt GRB-afwijking: indien een werkopdracht een GRB-afwijking veroorzaakt, dan kan je dit aangeven in de werkopdracht door het vinkje voor Veroorzaakt GRB-afwijking aan te vinken. Het aanvinken van Veroorzaakt GRB-afwijking zorgt ervoor dat de werkopdracht in de alarmlijst Mijn WO - GRB-afwijking te melden terechtkomt en dat het mogelijk wordt om vanuit een eventuele synergie een melding te maken.

Veroorzakende werkopdracht: een werkopdracht die een verplaatsingswerk veroorzaakt. Bv. bij het vervangen van een kunstwerk dient er eerst een kraan te worden gemobiliseerd. De werkopdracht voor de kraan is een verplaatsingswerk van de veroorzakende werkopdracht om het kunstwerk te vervangen.

Verplaatsingswerk: werken die uitgevoerd worden door kabel- en leidingbeheerders ten gevolge van andere werken, zowel in opdracht van andere kabel- en leidingbeheerders als in opdracht van openbaar domeinbeheerders. Een verplaatsingswerk is een werkopdracht waarvoor extra regels en attributen gelden. Zo kan een verplaatsingswerk geen synergie vormen met de werkopdracht waar deze een gevolg van is (=veroorzakende werkopdracht). Verplaatsingswerken kunnen onderling wel een synergie vormen. Een verplaatsingswerk kan geen conflict veroorzaken met de werkopdracht waar deze het gevolg van is. Een verplaatsingswerk kan wel een conflict veroorzaken met een andere werkopdracht.

Vervallen: een mogelijke status van een synergie-aanvraag. Een synergie-aanvraag krijgt de status vervallen als de werkopdracht die aan de synergie-aanvraag verbonden is, verwijderd werd. De synergie-aanvraag is nu immers niet meer van toepassing.

Verwijderd: een mogelijke status van een werkopdracht of synergie.

Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN): koepelorganisatie van netwerkbeheerders die actief zijn in het Vlaams Gewest.

Volgens VRN-afspraken: afspraken rond het uitvoeren van werkopdrachten in synergie zoals die zijn gedefinieerd door de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders. Typisch zullen de leden van deze organisatie volgens deze afspraken werken.

Voorkomen: een manifestatie of een andere inname met een wederkerende periode, bestaat uit 1 of meerdere voorkomens. Een voorkomen is een individuele gebeurtenis in een reeks van wederkerende gebeurtenissen. Bv. de wekelijkse markt van week 20 of de jaarlijkse kermis van volgend jaar.

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Wederkerende periode: zie wederkerigheid.

Wederkerigheid:  een reeks van wederkerende gebeurtenissen. Bv. de wekelijkse markt of de jaarlijkse kermis.

Werken: verzameling van twee of meerdere werkopdrachten.

Werkopdracht: eenheid van werken in opdracht van één initiatiefnemer, gedurende één uitvoeringstermijn en op één werkzone.

Werkopdracht van eerste categorie: een werkopdracht waarvoor een minimale grondoppervlakte van 50 m² wordt opengebroken, afgeschraapt of uitgegraven.

Werkopdracht van tweede categorie: een werkopdracht waarvoor een minimale grondoppervlakte van 3 m² en een maximale grondoppervlakte van 50 m² wordt opengebroken, afgeschraapt of uitgegraven.

Werkopdracht van derde categorie: een werkopdracht waarvoor een maximale grondoppervlakte van 3 m² wordt opengebroken, afgeschraapt of uitgegraven. Bv. voor continuïteit nutsfunctie, kleine onderhoudswerken en herstellingen van bijvoorbeeld lekken en storingen.

WKT: well-known text. Meer info op Wikipedia.

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A - B - C - D - E - F - G -H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Zone: zie interessezone of synergie-interessezone.