GRB-skeletcomponenten

De GRB-skeletbestekken vormen een gedocumenteerde verzameling van technische bepalingen die het mogelijk maakt dat landmeters in Vlaanderen steeds onderling compatibele metingen uitvoeren. Zo hanteert elke landmeter voor de opmeting van (referentie)gegevens dezelfde terreinbenadering. Gevels, stoepranden, riooldeksels, palen en diverse aanvullende gegevens worden zo op een universele en dwingende manier opgenomen. De opmetingen zijn bovendien afgestemd op en conform met het GRB.

De GRB-skeletbestekken zijn opgebouwd uit verschillende componenten, die verschillende layers bevatten. Op die manier kan elke opdrachtgever een meetbestek ‘op maat’ samenstellen.