Transversale weginrichting (Wti)

Definitie

Een transversaal weginrichtingselement (Wti) is een vast inrichtingselement binnen de zone voor snelverkeer met als doel de normale verkeersstroom te remmen of te compartimenteren. Deze inrichtingselementen zijn overwegend dwars op de lengteas van de wegbaan (Wbn) georiënteerd.

Belangrijkste kenmerken

  • Transversale inrichtingselementen (Wti) worden slechts opgenomen indien ze een functionele betekenis hebben voor de organisatie van het verkeer.
  • Volgende fenomenen worden opgenomen:
    • verkeersplateau of verhoging
    • uitgespaarde verlaging die voertuigselectief werkt
  • In beide gevallen wordt de onderste insteek (waar het hoogteverschil voorkomt) aangemeten.
  • Binnen eenzelfde wegsegment of kruispuntzone worden gelijksoortige en aansluitende terreinobjecten samengevoegd tot één exemplaar. Een exemplaar wordt gesplitst in 2 of meerdere exemplaren bij de overgang naar een ander wegsegment of kruispuntzone.

Bedekking: enkel betrekking op de zone voor snelverkeer

Geometrie

Lijn

Deel van GRB-skelet?

De twee types van de entiteit Transversale weginrichting (Wti) maken deel uit van de GRB-skeletspecificaties. Kijk voor meer informatie bij de betreffende types. Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

De verhoogde verkeersdrempel wordt aangemeten ter hoogte van de onderste insteek (waar het hoogteverschil voorkomt). Beide insteken worden opgenomen als transversale weginrichting (Wti, gele lijn in foto) van het type 'benedenrand verkeersplateau'. De verhoogde boordsteen aan de buitenzijde van de wegbaan (Wbn) wordt opgenomen als grens circulatiezone zwakke weggebruiker (Wcz, paarse lijn).

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
TYPE
Code
TYPE
Definitie
type van verkeersremmend element
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: benedenrand verkeersplateau
2: bovenrand verlaging
LABEL TYPE
Code
LBLTYPE
Definitie
beknopte omschrijving type van verkeersremmend element
Datatype
Tekst(32)
LENGTE
Code
LENGTE
Definitie
lengte in m van de lijngeometrie
Datatype
Getal(15,2)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Wti - transversale weginrichting
Datatype
GM_Curve