Wegknoop (Wkn)

Definitie

Een wegknoop (Wkn) is een puntvormig element dat een wegverbinding (Wvb) begrenst.

Belangrijkste kenmerken

 • De volgende types wegknopen (Wkn) worden opgenomen:
  • een echte knoop is een wegknoop (Wkn) waarin meer dan twee wegverbindingen (Wvb) samenkomen. In principe is uitwisseling van verkeer op een echte knoop mogelijk tussen de verschillende wegverbindingen (Wvb) die erop aansluiten.
  • een schijnknoop verbindt steeds precies twee wegverbindingen (Wvb) en komt voor op de plaats waar er een verandering van één van de wegkenmerken (attributen) optreedt. Een schijnknoop komt tevens voor waar een wegverbinding (Wvb) de grens van de karteringszone (Grz) overschrijdt (schijnknoop op grens karteringszone; juist één aansluitende wegverbinding (Wvb)).
  • een eindknoop wordt opgenomen waar een wegverbinding (Wvb) eindigt zonder dat er een andere wegverbinding (Wvb) op aansluit.
  • een minirotonde wordt opgenomen t.h.v. een kruispunt dat zich in de realiteit voordoet als een rotonde maar niet voldoet aan de geometrische specificaties om opgenomen te worden als een echte rotonde (ring-vormige geometrie).
  • een keerlusknoop wordt opgenomen om te voorkomen dat een wegverbinding (Wvb) dezelfde begin- en eindknoop heeft.
 • Iedere wegknoop (Wkn) begrenst een wegverbinding (Wvb).

Bedekking: gebiedsdekkend

Geometrie

Punt

Deel van GRB-skelet?

Deze entiteit maakt deel uit van de GRB-skeletcomponent GRB-basis: layer Wegknoop (WKN). Let op, minimale verschillen tussen de GRB-skeletspecificaties en GRB-specificaties zijn mogelijk.

Voorbeeld

Op de plaats waar de twee zijstraten samenkomen op de hoofdstraat, wordt telkens een wegknoop (Wkn, zwarte bol in foto) opgenomen van het type 'echte knoop'. Er is uitwisseling van verkeer mogelijk tussen de verschillende wegverbindingen (Wvb, gele lijn) die erop aansluiten.

Op het einde van deze doodlopende straat wordt een wegknoop (Wkn, rode bol in foto) van het type 'eindknoop' opgenomen waar de wegverbinding (Wvb, gele lijn) eindigt zonder dat er een andere wegverbinding (Wvb) op aansluit.

In deze doodlopende straat met keerlus wordt een wegknoop (Wkn) van het type 'keerlusknoop' opgenomen om te voorkomen dat de wegverbinding (Wvb, gele lijn) dezelfde begin- en eindknoop heeft.

Deze entiteit in Geopunt

Attributen GRBgis-product

OBJECTIDENTIFICATOR
Code
OIDN
Definitie
objectidentificator
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE IDENTIFICATOR
Code
UIDN
Definitie
identificator van de verschijningsvorm
Datatype
Getal(15,0)
VERSIE
Code
VERSIE
Definitie
geeft de versie van het object aan
Datatype
Getal(4,0)
VERSIEDATUM
Code
VERSDATUM
Definitie
datum waarop voor het object een nieuwe versie werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
BEGINDATUM
Code
BEGINDATUM
Definitie
datum waarop het object werd ingevoerd in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Datum
TYPE
Code
TYPE
Definitie
type wegknoop
Datatype
Getal(4,0)
Domein
1: echte knoop
2: schijnknoop
3: eindknoop
4: minirotonde
5: keerlusknoop
LABEL TYPE
Code
LBLTYPE
Definitie
beknopte omschrijving type wegknoop
Datatype
Tekst(32)
OPNAMEDATUM
Code
OPNDATUM
Definitie
datum van oplevering
Datatype
Datum
BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
BGNINV
Definitie
type inventarisatieopdracht waardoor het object of een versie van het object werd geïnitialiseerd of geüpdatet in de GRB-beheerdatabank
Datatype
Getal(4,0)
Domein
-9: niet van toepassing
-8: niet gekend
1: GRB aanmaak
2: GRB skeletmeting
3: terreinupdate
4: bijhouding binnengebieden
5: kadastralisatie
6: globale terreinupdate
7: as built
8: lokale bijhouding terrein
9: correcties
10: lokale bijhouding adp
11: adpupdate
12: tertiaire kadastralisatie
13: aanmaak uniek percelenplan
LABEL BEGIN INVENTARISATIEOPDRACHT
Code
LBLBGNINV
Definitie
beknopte omschrijving begin inventarisatieopdracht
Datatype
Tekst (32)
GEOMETRIE
Code
Geometrie
Definitie
Geometrie van GRB - Wkn - wegknoop
Datatype
GM_Point